Post HBO

Compressie Deskundige 

Module Compressie deskundige

Compressie en indicatiestelling hiervoor vormt een belangrijk onderdeel van de Decongestieve Lymfatische Therapie (DLT) en het behouden van oedeemreductie. Hiermee vormt het een cruciaal sluitstuk van een behandelepisode en dus je behandelresultaat. De keuze voor de diverse mogelijkheden van compressie komen ruimschoots aan bod, het klinisch redeneren, de principes van zinnige en zuinige zorg, alsmede productkennis vormen een belangrijk onderdeel van deze module. Het juiste type compressiebandage kunnen aanbrengen, beredeneren en onderbouwen vormt de basis van de DLT. Tezamen met de kennis van compressie binnen de TEK en Hulpmiddelenzorg vormt dit de einddoelen, competenties en kwalificatie van deze module. Onzorgvuldig bandageren kan immers leiden tot wonden en foutief aanmeten tot een verkeerd eindproduct, met gevolgen voor het gewenste effect, de verantwoordelijkheid en de vergoeding. De Berekuyl academy beoogt met deze module ruimschoots aandacht te besteden aan alle facetten van compressie.

Instroom eis

Geregistreerd oedeemfysiotherapeut of studerend hiervoor bij de Berekuyl academy*. Voorkennis van de anatomie, fysiologie, pathofysiologie en DLT worden als basiskennis verwacht conform beroepsprofiel oedeemfysiotherapeut (NVFL).

*onderstaand curriculum maakt onderdeel uit van de opleiding oedeemfysiotherapie level 1

Doelgroep

Geregistreerde oedeemfysiotherapeuten.

Eindtermen

De oedeemfysiotherapeut wordt in staat geacht na de module TEK en Compressiehulpmiddelen middels klinisch redeneren op Hbo-niveau (biomedisch-psychosociaal) te komen tot een optimale compressiezorg en keuze voor TEK/ compressiehulpmiddel om de behaalde resultaten te behouden dan wel zelfmanagement van de patiënt te borgen. Daarnaast wordt in deze module ruimschoots aandacht bestede aan de diverse compressie indicaties, waaronder oedeem, CVI littekens, wondzorg, brandwonden, geriatrie, etc.. De student is na behalen van de eindtoetsen in staat indicatie voor compressie te stellen en het aanleggen/aanmeten van bandages, TEK en compressiehulpmiddelen binnen het volledige lymfologisch, dermatologisch en flebologisch spectrum vanuit een multidisciplinaire benadering.

Binnen de Berekuyl academy staat de professionele ontwikkeling, reflecteren, multidisciplinair (para-)medisch handelen hoog in het vaandel en bezien vanuit een patiënt centraal gestuurde zorgvisie.

Studiebelasting

43 SBU voor certificering

1e 6 aanmetingen in samenwerking met productspecialist fabrikanten

11 dagdelen van elk 3 uur en toetsingsmomenten (3 uur) (met eventuele online opties en lesopname theoretische onderdelen)

Accreditatie

Kwaliteitshuisfysiotherapie: 43 punten.

 • Registers: Vakinhoudelijk, Oedeemfysiotherapie.

Toetsing

 • Praktijkvaardigheden toets bandageren & TEK
 • Theorietoets
 • Video opdracht

Naschrift

Getuigschrift TEK en Compressie geeft SEMH-erkenning, FysioTek-erkenning, Declacare-erkenning en Lidmaatschap HHC.
Intervisie post certificering bij aanmelding HHC:
1e 6 aanmetingen TEK onder begeleiding van productspecialisten van diverse fabrikanten.

Theorie (12 uur)

Evidentie over compressiezorg en uitleg soorten en methodieken compressiezorg, indicaties, contra-indicaties. Theorie over TEK, compressiemateriaal, wondzorg en ABPI CVI & spataderen.

Vaardigheden (12 uur)

Aanleggen van een lymfologische bandage (algehele lichaam) op klinische wijze en met behulp van 2-laags componenten systeem en gestandaardiseerd meten van omvang maten m.b.v. een meetlint, calculatie hiervan via kegel formule in % oedeem. Aanmeten van TEK op armen, benen, borst, hoofdhals en genitaliën, aanmeten van compressiehulpmiddelen, klinisch redeneren voor compressie zorg, tips and trics voor aanmeten, etc.

PIM productkennis en declareren (3 uur)

Aan de hand van casuïstiek zal er bij diverse producenten van hulpmiddelen te rade kunnen worden gegaan over diverse compressie zorg hulpmiddelen de zogenaamde Product Informatie Markt (PIM) (diverse producenten).

Overig (3 uur)

Uitleg en demonstratie over declaratie en zorgverzekeraarswet aangaande compressiezorg. Uitleg verbandmiddelen bij wondzorg.

Totaal aantal uren: 33 uur

Getuigschrift

Uitsluitend dit getuigschrift geeft deels als modulair onderdeel van het Oedeemfysiotherapie opleidingstraject door de examencommissie erkende behaalde vrijstellingen voor de opleiding oedeemfysiotherapie (ECDLT). Tevens is deze cursus TEK erkend door de SEMH voor het kwaliteitsregister compressiedeskundige.

Data: start september 2024, meerdere lesdagen.
Locatie: de Berekuyl academy, Hierden.

Minimaal aantal deelnemers: 8
Maximaal aantal deelnemers: 16

Via onderstaande link kunt u een voorbeeld rooster bekijken:
Klik hier voor het Rooster.

De kosten voor de cursus bedragen € 1.495,-

De bedragen zijn inclusief examengelden, koffie, thee, lunch (alleen op hele dagen) en capita selecta.

Plaatsing geschiedt op volgorde van aanmelding via het inschrijfformulier en het overmaken van het factuurbedrag. Zodra wij alles ontvangen hebben, is je inschrijving definitief.

In onze opleidingen staat de student centraal. Als kleinschalig familiair instituut geloven wij in persoonlijke aandacht. Onze docenten bouwen een persoonlijke band op met de studenten, en er zijn korte lijnen met de medewerkers van het behandelcentrum.

Onze bevlogen en enthousiaste docenten zijn deskundig, hebben ruime praktijkervaring, besteden graag persoonlijke aandacht aan hun studenten en hebben hart voor hun vak én voor kennisoverdracht. Hiermee waarborgen wij een academische en praktijk-gerelateerde visie op het vak.

Docenten: 

 • Mw. Marilyn van Steinvoren, Huidtherapeut, Compressiedeskundige
 • drs. Harm Jaap Smits, wond bioloog
 • drs. Annemarie Beintema, oedeem & oncologiefysiotherapeut                                           
  MSc Revalidatiewetenschappen Lymfologie & Oncologie 
 • Dhr. Jeroen Berkhout, product specialist 2-laags bandageren
 • drs. Wouter Hoelen, oedeem & oncologiefysiotherapeut                                                       
  MSc Revalidatiewetenschappen Lymfologie & Oncologie (cursusleiding)
 • Mevr. Sandra Stockentree, geriatrie-, oedeem- & oncologiefysiotherapeut                             
  MSc Revalidatiewetenschappen Lymfologie & Oncologie 
 • Mevr. Astrid Hoelen – van Egmond, oedeem & oncologiefysiotherapeut                             
  MSc Revalidatiewetenschappen Lymfologie & Oncologie
 • Mw. Aukje Hogenes, product specialist IPC

Vragen/ Advies

Wij willen je graag goed informeren. Mocht je vragen hebben of advies willen, dan horen wij dit graag.

+31(0)341-453177
academy@deberekuyl.nl

 

Bedankt voor je interesse! We houden je op de hoogte van de nieuwste ontwikkelingen. We zien je graag bij ons op de Academy!

Er was een probleem, probeer het nogmaals.

Met het versturen van dit formulier wordt er een link doorgestuurd naar de opgegeven email, het kan zijn dat deze email in uw spam folder belandt.