Post HBO

TEK & Compressie 

TEK & Compressie

Compressie en indicatiestelling hiervoor vormt een belangrijk onderdeel van de Decongestieve Lymfatische Therapie (DLT) en het behouden van oedeemreductie. Hiermee vormt het een cruciaal sluitstuk van een behandelepisode en dus je behandelresultaat. De keuze voor de diverse mogelijkheden van compressie komen ruimschoots aan bod, het klinisch redeneren, de principes van zinnige en zuinige zorg, alsmede productkennis vormen een belangrijk onderdeel van deze module. Het juiste type compressiebandage kunnen aanbrengen, beredeneren en onderbouwen vormt de basis van de DLT. Tezamen met de kennis van compressie binnen de TEK en Hulpmiddelenzorg vormt dit de einddoelen, competenties en kwalificatie van deze module. Onzorgvuldig bandageren kan immers leiden tot wonden en foutief aanmeten tot een verkeerd eindproduct, met gevolgen voor het gewenste effect, de verantwoordelijkheid en de vergoeding. De Berekuyl academy beoogt met deze module ruimschoots aandacht te besteden aan alle facetten van compressie tijdens deze 5-daagse verdieping module TEK en compressie.

 Instroom eis

Geregistreerd oedeemfysiotherapeut of studerend hiervoor bij de Berekuyl academy (NB onderstaand curriculum maakt onderdeel uit van de opleiding oedeemfysiotherapie level 1). Voorkennis van de anatomie, fysiologie, pathofysiologie en DLT worden als basiskennis verwacht conform beroepsprofiel oedeemfysiotherapeut (NVFL) of Huidtherapeut (NVH).

Doelgroep

Geregistreerde oedeemfysiotherapeuten, huidtherapeuten.

Eindtermen

De oedeemfysiotherapeut/huidtherapeut wordt in staat geacht na de module TEK en Compressiehulpmiddelen middels klinisch redeneren op Hbo-niveau (biomedisch-psychosociaal) te komen tot een optimale compressiezorg en keuze voor TEK/ compressiehulpmiddel om de behaalde resultaten te behouden dan wel zelfmanagement van de patiënt te borgen. De student is na behalen van de eindtoetsen in staat indicatie voor compressie te stellen en het aanleggen/aanmeten van bandages, TEK en compressiehulpmiddelen binnen het volledige lymfologisch, dermatologisch en flebologisch spectrum vanuit een multidisciplinaire benadering. Binnen de Berekuyl academy staat de professionele ontwikkeling, reflecteren, multidisciplinair (para-)medisch handelen hoog in het vaandel en bezien vanuit een patiënt centraal gestuurde zorgvisie.

Studiebelasting

30 SBU voor certificering, 1e 6 aanmetingen in samenwerking met productspecialist fabrikanten 10 dagdelen van elk 3 uur en toetsingsmomenten (3 uur)

Accreditatie

KNGF: 30 punten (vrij deel & oedeemfysiotherapie)

Toetsing

 • Theoretische toets over compressie zorg, wondzorg en CVI Summatief
 • Praktijkvaardigheden toets bandageren Summatief
 • Praktijkvaardigheden toets aanmeten TEK Summatief

 

Naschrift

Getuigschrift TEK en Compressie geeft SEMH-erkenning, FysioTek-erkenning, Declacare-erkenning en Lidmaatschap HHC.
Intervisie post certificering bij aanmelding HHC:
1e 6 aanmetingen TEK onder begeleiding van productspecialisten van diverse fabrikanten.

Theorie (9 uur)

Evidentie over compressiezorg en uitleg soorten en methodieken compressiezorg, indicaties, contra-indicaties Theorie over TEK Wondzorg en ABPI CVI & spataderen

Vaardigheden (12 uur)

Aanleggen van een lymfologische bandage (algehele lichaam) op klinische wijze en met behulp van 2-laags componenten systeem en gestandaardiseerd meten van omvang maten m.b.v. een meetlint, calculatie hiervan via kegel formule in % oedeem. Aanmeten van TEK op armen, benen, borst, hoofdhals en genitaliën, aanmeten van compressiehulpmiddelen, klinisch redeneren voor compressie zorg, tips and trics voor aanmeten, etc.

PIM productkennis en declareren (3 uur)

Aan de hand van casuïstiek zal er bij diverse producenten van hulpmiddelen te rade kunnen worden gegaan over diverse compressie zorg hulpmiddelen de zogenaamde Product Informatie Markt (PIM) (diverse producenten).

Overig (3 uur)

Uitleg en demonstratie over declaratie en zorgverzekeraarswet aangaande compressiezorg Uitleg verbandmiddelen bij wondzorg.

Intervisie (3 uur)

Intervisie TEK

Totaal aantal uren: 30 uur

 

   

  Data: start oktober 2021, meerdere lesdagen. Rooster wordt gefinaliseerd. 
  Locatie: de Berekuyl academy, Hierden.

  Minimaal aantal deelnemers: 8
  Maximaal aantal deelnemers: 16

  Let op! Rooster onder voorbehoud, het actuele rooster vind je in Grizzly. 
  Rooster start oktober 2021

  De kosten voor de cursus bedragen €595,-

  De bedragen zijn inclusief examengelden, koffie, thee, lunch (alleen op hele dagen) en capita selecta.

  Plaatsing geschiedt op volgorde van aanmelding via het inschrijfformulier en het overmaken van het factuurbedrag. Zodra wij alles ontvangen hebben, is je inschrijving definitief.

  In onze opleidingen staat de student centraal. Als kleinschalig familiair instituut geloven wij in persoonlijke aandacht. Onze docenten bouwen een persoonlijke band op met de studenten, en er zijn korte lijnen met de medewerkers van het behandelcentrum.

  Onze bevlogen en enthousiaste docenten zijn deskundig, hebben ruime praktijkervaring, besteden graag persoonlijke aandacht aan hun studenten en hebben hart voor hun vak én voor kennisoverdracht. Hiermee waarborgen wij een academische en praktijk-gerelateerde visie op het vak.

  Docenten:

  • Drs. Corine Libregts, Compressiedeskundige
  • Mw. Marilyn van Steinvoren, Huidtherapeut
  • Mw. Annemiek Stienstra, Verpleegkundig Specialist wondzorg
  • Dhr. Jeroen Berkhout, Productspecialist bandageren
  • Dhr. Wouter Hoelen, Oedeem fysiotherapeut (cursusleiding)

  Persoonlijk advies

  Heb je nog vragen of heb je behoefte aan een adviesgesprek? Neem dan contact met ons op!

  0341-453177
  academy@deberekuyl.nl