Oncologische zorg in beweging – congres 15 april 2016

Een goede gelegenheid om de contacten met de oncologieverpleegkundigen te verstevigen of op te zetten. Het is belangrijk om van elkaar te weten waar je mee bezig bent en wat de nieuwste wetenschap is rondom oncologie. Het is belangrijk om zo vroeg mogelijk te beginnen met het voorkomen van schade door de behandeling van kanker en herstel na de behandeling van kanker. Hiervoor is een goede multidisciplinaire samenwerking tussen de verschillende zorgverleners van groot belang.

Omdat het soms moeilijk blijkt om voor iedere geïnteresseerde fysiotherapeut een partner oncologieverpleegkundige te vinden is besloten om ook een  solo inschrijving te doen.

Netwerken binnen de Oncologische Zorg tussen oncologie verpleegkundigen en (oncologie)fysiotherapeuten.

Netwerken binnen de Oncologische Zorg tussen oncologie verpleegkundigen en (oncologie)fysiotherapeuten.

Een unieke congresdag voor de leden van de NVFL om samen met oncologie verpleegkundigen te leren van elkaars expertise en elkaar te informeren over de zorg die door beide beroepsgroepen wordt geleverd.

Meer informatie en aanmelden.

Lymphology state of the art! – Symposium 5 maart 2016

Programma: 5 maart 2016

09.00 uur Onthaal
09.30 uur Welkomstwoord en voorstelling cursus oedeemtherapie; MSc. V. Van Besien, UGent
09.40 uur Absorptie of niet? Een vraag beantwoord; prof. dr. N. Gebruers, UAntwerpen
10.05 uur Plaats MLD in oedeemtherapie; prof. dr. N. Devoogdt, UZ-KU Leuven
10.30 uur Richtlijn lipoedeem, interpretatie in de praktijk; MSc. W. Hoelen, De Berekuyl
11.00 uur Pauze met mogelijkheid tot bezoek stands
11.25 uur Lymfescintigrafie; dr. S. Ceyssens, UZA
11.50 uur Lymfofluoroscopie; dr. L. Vandermeeren, UMC Sint-Pieter
12.15 uur Voorstelling beLYMPH; dr. L. Vandermeeren, UMC Sint-Pieter
12.30 uur Lunch met mogelijkheden tot bezoek stands
13.30 uur Workshop 1
14.30 uur Workshop 2
15.30 uur Workshop 3