Oncologische zorg in beweging – congres 15 april 2016

Een goede gelegenheid om de contacten met de oncologieverpleegkundigen te verstevigen of op te zetten. Het is belangrijk om van elkaar te weten waar je mee bezig bent en wat de nieuwste wetenschap is rondom oncologie. Het is belangrijk om zo vroeg mogelijk te beginnen met het voorkomen van schade door de behandeling van kanker en herstel na de behandeling van kanker. Hiervoor is een goede multidisciplinaire samenwerking tussen de verschillende zorgverleners van groot belang.

Omdat het soms moeilijk blijkt om voor iedere geïnteresseerde fysiotherapeut een partner oncologieverpleegkundige te vinden is besloten om ook een  solo inschrijving te doen.

Netwerken binnen de Oncologische Zorg tussen oncologie verpleegkundigen en (oncologie)fysiotherapeuten.

Netwerken binnen de Oncologische Zorg tussen oncologie verpleegkundigen en (oncologie)fysiotherapeuten.

Een unieke congresdag voor de leden van de NVFL om samen met oncologie verpleegkundigen te leren van elkaars expertise en elkaar te informeren over de zorg die door beide beroepsgroepen wordt geleverd.

Meer informatie en aanmelden.