Oncologie Revalidatiewetenschappen

Oncologie revalidatiewetenschappen

 

De behandeling van lymfoedeem- en oncologie-patiënten vraagt om vakkennis. Wil je als algemeen fysiotherapeut of oedeemfysiotherapeut je kennis en kunde over oncologie  verdiepen? Maar (nog) niet deelnemen aan het wetenschappelijke traject? Dan is de module Oncologie Revalidatiewetenschappen mogelijk interessant voor je. Met het volgen van deze Module bouw je vrijstellingen op voor het voorbereidingstraject Lymfologie & Oncologie.

Een impressie van de opleiding

Om lymfoedeem- en oncologiepatiënten de juiste zorg te kunnen bieden, is specifieke kennis noodzakelijk. Om die reden heeft de Berekuyl academy in nauwe samenwerking met de Vrije Universiteit Brussel (VUB) de module Oncologie Revalidatiewetenschappen ontwikkeld. In deze module ligt de focus op kennis en verdieping in de oncologie, de comorbiditeit bij kanker en de principes uit de revalidatiewetenschappen.

Na afloop ben je in staat om een individueel revalidatietraject samen te stellen en te implementeren in de eerstelijnsgezondheidszorg. De door de patiënt gestuurde zorgvraag en patiëntempowerment staan daarbij centraal. Bovendien ben je in staat te differentiëren in meervoudig complexe aandoeningen.

 Accreditatie

  • KwaliteitsRegister Fysiotherapie: 224 accreditatiepunten 
  • Registers: Vakinhoudelijk, Algemeen Fysiotherapie.

Daarnaast heb je na het afronden van de module recht op registratie op de zorgzoeker van OncoNet. 

Voor wie?

Als BIG-geregistreerd fysiotherapeut of oedeemfysiotherapeut wil je je verder verdiepen in de oncologie en lymfologie, maar (nog) niet deelnemen aan het wetenschappelijke traject. Je bent werkzaam bij een praktijk waar je voor minimaal 0,4 fte opdrachten kunt uitvoeren voor de opleiding. In de nabije toekomst maken innovatie en ontwikkelingen deel uit van je werkzaamheden.

De opleiding Oncologie Revalidatiewetenschappen is opgebouwd uit onderdelen uit het voorbereidingstraject Lymfologie & Oncologie. De opleiding richt zich specifiek op verdiepende elementen binnen de oncologie en de aspecten van comorbiditeit bij kanker zoals pijn, vermoeidheid en participatieproblematiek.

In deze opleiding komen diverse behandelaspecten aan bod, zoals standaardisatie en evaluatie op effectiviteit van handelen. Ook wordt er veel aandacht besteed aan onder meer oncologie, anatomie, inspan­ningsfysiologie en trainingsleer.

Het klinisch redeneringsproces krijgt verdieping op MSc-niveau via een stappenmodel, geba­seerd op het formuleren van hypotheses en behandeldoelstellingen, die voortkomen uit weten­schappelijk-klinische expertise, patiënt-centraal-gestuurde zorg en patiëntempowerment.

Theoretische onderbouwing

  • Oncologie
  • Inspanningsfysiologie
  • Pijn­fysiologie
  • Chronische vermoeidheid

 Praktische vaardigheden

  • Oncologische revalidatie
  • Klinisch redeneren
  • Pijneducatie

Werkvormen

De opleiding bestaat uit een goede mix van inspirerende en interactieve hoor- en werkcolleges, online colleges, case studies, werkgroepen en intervisiegroepen.

Getuigschrift

Tijdens de jaarlijkse proclamatie zal er een getuigschrift van de gevolgde cursus worden uitgereikt. Dit getuigschrift geeft als modulair onderdeel door de examencommissie erkende behaalde vrijstellingen voor het voorbereidingstraject Lymfologie & Oncologie. Het getuigschrift geeft toegang tot de zorgzoeker van OncoNet; fysieke training voor-, tijdens- en na- kankerinterventies van IKNL/NVFL.

Start: 27 september 2024

Dagen: De 66 contacturen zijn verdeeld over 15 lesdagen en 2 tentamens.
Lestijden: 9.00 – 17.00 uur of een dagdeel.
Locatie: de Berekuyl academy, Hierden.

Maximum aantal deelnemers: 20

Kijk hier voor een concept rooster van studiejaar 2024-2025. Let op, dit rooster is onder voorbehoud, het actuele rooster vind je als student in Grizzly. 

Rooster start eind september 2024

Uiterste inschrijfdatum: nog te bepalen

De kosten voor de opleiding bedragen € 3.150,-* exclusief eenmalig € 595,- inschrijfgeld (€ 3.745,- totaal). Betaling in termijnen is mogelijk, neem contact met ons op voor de mogelijkheden. 

De bedragen zijn inclusief examengelden, koffie, thee, lunch en capita selecta.

Plaatsing geschiedt op volgorde van aanmelding via het inschrijfformulier en het overmaken van het factuurbedrag. Zodra wij alles ontvangen hebben, is je inschrijving definitief.

*Zelf aankopen: Leerboek Oncologie 10e druk.

Het onderwijs wordt verzorgd door professoren, specialisten, artsen, MSc-fysiotherapeuten en wetenschappers uit eigen en aangrenzende vakgebieden.

Onze bevlogen en enthousiaste docenten zijn deskundig, hebben ruime praktijkervaring, besteden graag persoonlijke aandacht aan hun studenten en hebben hart voor hun vak én voor kennisoverdracht. Hiermee waarborgen wij een academische en praktijk-gerelateerde visie op het vak.

In onze opleidingen staat de student centraal. Als kleinschalig familiair instituut geloven wij in persoonlijke aandacht. Onze docenten bouwen een persoonlijke band op met de studenten, en er zijn korte lijnen met de medewerkers van het behandelcentrum.

Prof. dr. Jo Nijs
Prof. dr. Jutte van der Werff
Prof. dr. An de Groef
dr. Bart bongers
dr. Inge Compter
dr. Kevin Kuppens
drs. Annemarie Bijntema
dr. Amarins Wijma
dr. Jop Beugels
drs. Wouter Hoelen

Vragen/ Advies

Wij willen je graag goed informeren. Mocht je vragen hebben of advies willen, dan horen wij dit graag.

+31(0)341-453177
academy@deberekuyl.nl

 

Bedankt voor je interesse! We houden je op de hoogte van de nieuwste ontwikkelingen. We zien je graag bij ons op de Academy!

Er was een probleem, probeer het nogmaals.

Met het versturen van dit formulier wordt er een link doorgestuurd naar de opgegeven email, het kan zijn dat deze email in uw spam folder belandt.