Oncologie Revalidatiewetenschappen

Oncologie revalidatiewetenschappen

 

De behandeling van lymfoedeem- en oncologie-patiënten vraagt om vakkennis. Wil je als algemeen fysiotherapeut of oedeemfysiotherapeut je kennis en kunde over oncologie  verdiepen? Maar (nog) niet deelnemen aan het wetenschappelijke traject? Dan is de module Oncologie Revalidatiewetenschappen mogelijk interessant voor je. Met het volgen van deze Module bouw je vrijstellingen op voor de Pre-master Lymfologie & Oncologie.

Om lymfoedeem- en oncologie-patiënten de juiste zorg te kunnen bieden, is specifieke kennis noodzakelijk. Om die reden heeft de Berekuyl academy in nauwe samenwerking met de Vrije Universiteit Brussel (VUB) de module Oncologie Revalidatiewetenschappen ontwikkeld. In deze module ligt de focus op kennis en verdieping in de oncologie, de comorbiditeit bij kanker en de principes uit de revalidatiewetenschappen.

Na afloop ben je in staat om een individueel revalidatietraject samen te stellen en te implementeren in de eerstelijnsgezondheidszorg. De door de patiënt gestuurde zorgvraag en patiëntempowerment staan daarbij centraal. Bovendien ben je in staat te differentiëren in meervoudig complexe aandoeningen.

 

Accreditatie

  • 198 accreditatiepunten KNGF: Alg. FT register vakinhoudelijk deel.
  • 224 SB-uren Keurmerk Fysiotherapie.

Daarnaast heb je na het afronden van de module recht op registratie op de zorgzoeker van Onconet. 

Voor wie?

Als BIG-geregistreerd fysiotherapeut of oedeemfysiotherapeut wil je je verder verdiepen in de oncologie en lymfologie, maar (nog) niet deelnemen aan het wetenschappelijke traject. Je bent werkzaam bij een praktijk waar je voor minimaal 0,4 fte opdrachten kunt uitvoeren voor de opleiding. In de nabije toekomst maken innovatie en ontwikkelingen deel uit van je werkzaamheden.

De opleiding Oncologie Revalidatiewetenschappen is opgebouwd uit onderdelen uit de Pre-master Lymfologie & Oncologie. De opleiding richt zich specifiek op verdiepende elementen binnen de oncologie en de aspecten van comorbiditeit bij kanker zoals pijn, vermoeidheid en participatieproblematiek.

In deze opleiding komen diverse behandelaspecten aan bod, zoals standaardisatie en evaluatie op effectiviteit van handelen. Ook wordt er veel aandacht besteed aan onder meer oncologie, anatomie, inspan­ningsfysiologie en trainingsleer.

Het klinisch redeneringsproces krijgt verdieping op MSc-niveau via een stappenmodel, geba­seerd op het formuleren van hypotheses en behandeldoelstellingen, die voortkomen uit weten­schappelijk-klinische expertise, patiënt-centraal-gestuurde zorg en patiëntempowerment.

Theoretische onderbouwing

  • Oncologie
  • Inspanningsfysiologie
  • Pijn­fysiologie
  • Chronische vermoeidheid

 Praktische vaardigheden

  • Oncologische revalidatie
  • Klinisch redeneren
  • Pijneducatie

Werkvormen

De opleiding bestaat uit een goede mix van inspirerende en interactieve hoor- en werkcolleges, online colleges, case studies, werkgroepen en intervisiegroepen.

Start: oktober 2021

Dagen: De 66 contacturen zijn verdeeld over 15 lesdagen en 2 tentamens.
Lestijden: 9.00 – 17.00 uur of een dagdeel.
Locatie: de Berekuyl academy, Hierden.

Maximum aantal deelnemers: 20

Kijk hier voor een impressie van het rooster van studiejaar 2021-2022. Let op, dit rooster is onder voorbehoud, het actuele rooster vind je als student in Grizzly. 
Rooster start oktober 2021

Uiterste inschrijfdatum: 10 oktober 2021

De kosten voor de opleiding bedragen €2600,- exclusief eenmalig €595,- inschrijfgeld (€3195,- totaal). Betaling in termijnen is mogelijk, neem contact met ons op voor de mogelijkheden. 

De bedragen zijn inclusief examengelden, koffie, thee, lunch en capita selecta.

Plaatsing geschiedt op volgorde van aanmelding via het inschrijfformulier en het overmaken van het factuurbedrag. Zodra wij alles ontvangen hebben, is je inschrijving definitief.

 

Het onderwijs wordt verzorgd door professoren, specialisten, artsen, MSc-fysiotherapeuten en wetenschappers uit eigen en aangrenzende vakgebieden.

Onze bevlogen en enthousiaste docenten zijn deskundig, hebben ruime praktijkervaring, besteden graag persoonlijke aandacht aan hun studenten en hebben hart voor hun vak én voor kennisoverdracht. Hiermee waarborgen wij een academische en praktijk-gerelateerde visie op het vak.

In onze opleidingen staat de student centraal. Als kleinschalig familiair instituut geloven wij in persoonlijke aandacht. Onze docenten bouwen een persoonlijke band op met de studenten, en er zijn korte lijnen met de medewerkers van het behandelcentrum.

Prof. dr. Jo Nijs
Prof. dr. Jutte van der Werff
dr. An de Groef
dr. Bart bongers
dr. Inge Compter
dr. Kevin Kuppens
drs. Annemarie Bijntema
drs. Faranak Simonse
Amarins Wijma
Jop Beugels
Willemijn Hugenholtz
Wouter Hoelen

Een impressie van de opleiding

Persoonlijk advies

Heb je nog vragen of heb je behoefte aan een adviesgesprek? Neem dan contact met ons op!

0341-453177
academy@deberekuyl.nl