In samenwerking met de Berekuyl academy en de Vrije Universiteit Brussel is een module samengesteld gebaseerd op kennis en verdieping in de lymfologie, de comorbiditeit bij lymfoedeem, inspanningsimmunologie en de principes uit de revalidatiewetenschappen. Doel van deze opleiding is om oedeemfysiotherapeuten een gedegen verdieping in kennis en kunde aan te bieden op het gebied van de lymfologie revalidatiewetenschappen. Door dit als module aan te bieden vanuit de Pre-master Lymfologie & Oncologie, kunnen er hierdoor er vrijstellingsstudiepunten worden opgebouwd voor het 3 jarige MSc traject tot oncologie fysiotherapeut.

Voor wie is deze cursus bedoeld?
U bent geregistreerd oedeemfysiotherapeut en wilt zich verder verdiepen in de oncologie fysiotherapie en lymfologie, maar wilt (nog) niet deelnemen aan het wetenschappelijk traject.

Doelstelling
Vanuit een patiënt centraal gestuurde zorgvraag en patiënt empowerment, is de oedeemfysiotherapeut na het volgen van deze cursus in staat een individueel revalidatie traject samen te stellen en te implementeren. Tevens is de oedeemfysiotherapeut in staat te differentiëren in meervoudig complexe aandoeningen.

Inhoud
De 11-daagse opleiding in lymfologie revalidatiewetenschappen wordt opgebouwd uit specifieke onderdelen vanuit de Pre-master Lymfologie & Oncologie. De opleiding richt zich specifiek op verdiepende elementen binnen de lymfologie zoals inspanningsimmunologie en beperkingen van onderste en bovenste extremiteit, lymfofluoroscopie, lipoedeem, hoofd/hals oedeem en participatie problematiek. Diverse behandelaspecten (bijvoorbeeld standaardisatie en evaluatie op effectiviteit van handelen) komen aan bod. Kennis wordt vergroot op onder andere het gebied van: anatomie, inspan­ningsfysiologie en trainingsleer.

Het klinisch redeneringsproces krijgt verdieping op MSc niveau via een stappenmodel, geba­seerd op het formuleren van hypotheses en behandeldoelstellingen, die voortkomen uit weten­schappelijk-klinische expertise, patiënt-centraal-gestuurde zorg en patiënt-empowerment.

Overzicht samenhang vakkenpakket lymfologie revalidatiewetenschappen:

 • Theoretische onderbouwing:
  • anatomie
  • inspanningsfysiologie
  • inspanningsimmunologie
  • masterclasses
 • Praktische vaardigheden:
  • lymfologische revalidatie
  • klinisch redeneren en klinimetrie
  • lymfofluoroscopie

Cursusrooster
Zie prospectus

Werkvormen
Werkvormen zijn interactieve hoor- en werkcolleges, online te volgen colleges, werkgroepen en intervisiegroepen. 

Toelatingscriteria
Geregistreerd oedeemfysiotherapeut op een werkplek waar u voor minimaal 0,4 fte opdrachten kunt uitvoeren voor de opleiding. In de nabije toekomst maakt innovatie en ontwikkeling deel uit van uw werkzaamheden 

Accreditatie

 • 198 accreditatiepunten KNGF: aantekeningen register oedeemfysiotherapie en kwaliteitsdeel,
 • 224 SB uren voor Keurmerk Fysiotherapie

Data en tijden
Lesdagen zijn van 9.00 tot 17.00 uur of een dagdeel hiervan. Data onder voorbehoud. Startdatum is oktober 2019.

Niveau en taal
Pre-master (WO). De cursus wordt in het Nederlands gegeven en de les Fascia is in het Engels.

Uiterste inschrijfdatum: 30 september 2019
Inschrijving en plaatsing geschiedt op volgorde van aanmelding via het inschrijfformulier, het aanleveren van een kopie van uw diploma’s en het overmaken van de factuurbetaling. Zodra wij alles binnen hebben wordt uw inschrijving definitief en bevestigd. 

Maximaal aantal instromende deelnemers: 16

Kosten
De opleidingskosten zijn inclusief examengelden, koffie, thee, lunch en capita selecta.

Schrijf u nu in!

Extra informatie:

Reserveer je opleidingsplek!

Start datum

Jouw naam

Jouw e-mail (verplicht)

* Een reservering geeft ons de mogelijkheid u tijdig te herinneren om in te schrijven. Een reservering geeft dus geen garantie voor een plek. Wilt u zeker zijn van een plek? Schrijf u dan in via het inschrijfformulier.