Arbeidsrechtelijke inzichten en leiderschapsvaardigheden voor praktijkhouders

Masterclass Toekomstgericht Ondernemen

Masterclass Toekomstgericht Ondernemen

Als praktijkhouder sta je voor grote uitdagingen. Maatschappelijke, economische en technologische ontwikkelingen gaan snel. Het arbeidsrecht is voortdurend in beweging en ook de invoering van de AVG heeft de nodige stof doen opwaaien. Je wilt je inzetten voor de beste zorg voor je cliënten/patiënten. De tijd die je zou willen besteden aan aandacht voor de zorg wordt geregeld ingenomen door het aansturen van de praktijk.

Deze dynamiek maakt het belangrijk om jouw ondernemersvaardigheden nog verder aan te scherpen. In dit programma bieden wij jou inzichten op het gebied van strategie ontwikkeling en leiderschap. Tevens ontwikkel je actuele kennis op het gebied van arbeidsvoorwaarden, ontslagrecht en het privacy vraagstuk. Concrete handvatten om binnen je praktijk mee aan de slag te gaan. Bovendien versterk je jouw netwerk door samen te leren en inzichten te delen.

Voor alle praktijkhouders vanuit verschillende disciplines, die zich bezighouden met de aansturing van de praktijk!

Tijdens het programma ga je aan de slag met onderstaande onderwerpen en word je uitgenodigd om een vertaalslag te maken naar de eigen praktijksituatie.

Opening dag 1 setting the scene door inleidende spreker deze lezing start dan om 15:00 uur

Blok I

 1. Aangaan van de arbeidsovereenkomst

In dit blok staan drie onderwerpen centraal. Welke contractvorm wordt aangegaan (arbeidsovereenkomst, oproepovereenkomst, overeenkomst van opdracht) en welke bedingen worden in de overeenkomst opgenomen. De keuze van de contractvorm is vervolgens ook bepalend voor de wijze waarop partijen afscheid van elkaar kunnen nemen. Daarnaast wordt in dit onderdeel stil gestaan bij de diverse arbeidsvoorwaarden, die ook afhankelijk zijn van de vraag of er een collectieve arbeidsovereenkomst van toepassing is en de mogelijkheid tot wijziging van de arbeidsvoorwaarden.

 1. Ondernemen in een digitale wereld

Hoe bepaal je als praktijkhouder in deze turbulente tijd nog een strategie die ook op de langere termijn houdbaar is? In deze masterclass krijg je op een geanimeerde wijze een overzicht aangereikt van de drijvende technologische krachten die ons tijdperk doen veranderen, de impact hiervan op arbeid en belangrijker nog; praktische handvatten om in jouw praktijk mee aan de slag te gaan.

 1. Eerste intervisiesessie

Thema: Leiderschap

 

Blok II

 1. Ambitie en Leiderschap

Hoe vertaal je als praktijkhouder je ambitie naar je team. Welke dynamiek komt daarbij kijken en welke ‘rol’ kies je daarin bij voorkeur zelf. In deze masterclass reflecteer je op de ambities en de leiderschapsstijl die jouw voorkeur heeft. Hoe verhouden die zich tot de realiteit van vandaag en wat is er nodig.

 1. Tweede intervisiesessie

Thema: Verandervermogen

 1. Beëindiging van de arbeidsovereenkomst

In het tweede blok behandelen wij diverse onderwerpen die een rol spelen bij de beëindiging van de arbeidsovereenkomst en het traject hieraan voorafgaand waarbij kan worden gedacht aan dossieropbouw, functionerings- en beoordelingscyclus. Op welke wijze kan een arbeidsovereenkomst eindigen of beëindigd worden en welke ontslaggronden komen hierbij in beeld nu een beëindiging van de arbeidsovereenkomst staat of valt met de aanwezigheid van een ontslaggrond.

 

Blok III

 1. Managen van verandering

Iedere praktijk heeft continu te maken met veranderingen. Dit vraagt om inzicht en flexibiliteit. Tijdens deze bijeenkomst ligt de focus op het bijbrengen van (praktijk)kennis en het ontwikkelen van competenties op het gebied van organisatieverandering.

 1. Privacy en arbeidsrechtelijke (on)mogelijkheden (Deel1)

Het verwerken van persoonsgegevens en zeker medische gegevens van patiënten en cliënten is van groot belang voor alle professionals in de zorg. Door de toenemende digitalisering zijn de mogelijkheden om persoonsgegevens elektronisch te verwerken enorm toegenomen en vereenvoudigd. Digitale systemen zijn echter ook kwetsbaar voor datalekken, onder meer door phishing, hacking en malware. In deel 1 van dit onderdeel krijg je een introductie in de rollen en begrippen van de AVG; bekijken we welke persoonsgegevens je mag verwerken en staan we stil bij de rechten van de betrokkenen. Ook komt het verwerken van bijzondere persoonsgegevens aan bod, zoals die van de zieke werknemer.

 1. Privacy en arbeidsrechtelijke (on)mogelijkheden (Deel 2)

Naast de medische gegevens van patiënten worden er ook van de medewerkers van de praktijk zelf veel persoonsgegevens verwerkt. Hoe gaat u als  praktijkhouder met de privacy van uw werknemers om? Kent u de rechten van medewerkers op basis van de AVG? En bent u zich ervan bewust dat het overgrote deel van de datalekken binnen organisaties is toe te schrijven aan menselijke fouten van medewerkers? Naast het begrip datalekken, staan we in  het tweede deel stil bij verschillende toepassingen waar persoonsgegevens op de werkvloer worden verwerkt, zoals cameratoezicht en het gebruik van e-mail en internet.

 1. Afsluitende bijeenkomst

Tijdens deze bijeenkomst presenteer je kort je eigen reflectieverslag en deel je jouw persoonlijke doelstellingen aan de overige deelnemers en de trainers.

Getuigschrift

Aansluitend aan de afsluitende bijeenkomst zal er een getuigschrift van de gevolgde cursus worden uitgereikt.

ROGRAMMA

Doorlooptijd:

4 maanden (data worden z.s.m. bekend gemaakt – najaar 2024 of voorjaar 2025)

Opbouw:  

Programma bestaat uit 10 bijeenkomsten.

Individueel¹ werk je tijdens het traject toe naar een reflectie van maximaal 3 pagina’s. Hierin beschrijf je op welke manier je (delen van) het materiaal uit de masterclass toepast of gaat toepassen.

Aantal deelnemers:

Minimaal 12 / maximaal 14 deelnemers

(intervisiegroepen bestaan uit 6 of 7 deelnemers)

Data:

Opening dag 1 setting the scene door inleidende spreker om 15:00 uur

BLOK I

 • 1e bijeenkomst: 15.00 uur – 20.00 uur
  • Thema: aangaan van de arbeidsovereenkomst
  • Docenten Sylvia Witkamp en Alex Olsthoorn
 • 2e bijeenkomst:  16.00 uur – 20.00 uur
  • Thema: Ondernemen in een digitale wereld
  • Docent: Willem Veenstra
 • 3e bijeenkomst: 
  • Groep 1: 09.00 uur – 12.30 uur / Groep 2: 13.30 uur – 17.00 uur
  • Intervisie thema: Leiderschap

BLOK II

 • 4e bijeenkomst:  16.00 uur – 21.00 uur
  • Thema: Ambitie en Leiderschap
  • Docent: Willem Veenstra
 • 5e bijeenkomst: 
  • Groep 1: 09.00 uur – 12.30 uur / Groep 2: 13.30 uur – 17.00 uur
  • Intervisie thema: Verandervermogen
 • 6e bijeenkomst:  16.00 uur – 21.00 uur
  • Thema: Beëindiging van de arbeidsovereenkomst
  • Docenten Sylvia Witkamp en Alex Olsthoorn

BLOK III

 • 7e bijeenkomst:  16.00 uur – 21.00 uur
  • Thema: Managen van verandering
  • Docent: Willem Veenstra
 • 8e bijeenkomst:  16.00 uur -21.00 uur
  • Thema: Privacy en arbeidsrechtelijke (on)mogelijkheden (Deel1)
  • Docent: Emiel de Joode
 • 9e bijeenkomst: 16.00 uur – 21.00 uur
  • Thema: Privacy en arbeidsrechtelijke (on)mogelijkheden (Deel 2)
  • Docent: Emiel de Joode
 • 10e Bijeenkomst:  16.00 uur – 21.00 uur
  • Thema: Persoonlijke presentaties en reflectie
  • Docenten: Sylvia Witkamp en Willem Veenstra

Locatie: de Berekuyl academy, Molenweg 4 3849 RM te Hierden.

Lestijden: 13:30/16:00 -21:00 uur.

Minimum aantal deelnemers: 10  /  Maximaal aantal deelnemers: 14

De investering bedraagt €2500,- en is vrijgesteld van btw (CRKBO) en inclusief programma-materialen en netwerk diner.

Deelnamecertificaat

Na afloop ontvang je een deelnamecertificaat

SKF 52 punten  (32 college uren/intervisie zelfstudie 20 uren)

kwaliteitsdeel KNGF 52 punten aangevraagd ((32 college uren/intervisie zelfstudie 20 uren)

overige disciplines op aanvraag

Mr. Sylvia Witkamp

Sylvia Witkamp is sinds 1980 advocaat, gespecialiseerd in arbeidsrecht en medezeggenschapsrecht. Zij is bijna 30 jaar werkzaam geweest bij internationale advocatenkantoren en is sinds 2013 verbonden aan Ten Holter Noordam advocaten. Zij adviseert nationale en internationale cliënten over het arbeidsrecht in brede zin. Zij behartigt niet alleen de belangen van werkgevers, maar ook van werknemers en is veelvuldig sparring partner in de zorg in brede zin, zoals voor raden van bestuur en raden van toezicht van ziekenhuizen, zorginstellingen, ggz – en welzijnsinstellingen. Zij organiseert veelvuldig bijeenkomsten en workshops over actuele ontwikkelingen in het arbeidsrecht en medezeggenschapsrecht en geeft ook regelmatig trainingen voor cliënten op maat.

Sylvia is lid van de beroepsverenigingen VAAN, VRAA en VvA.

W: www.tenholternoordam.nl E: witkamp@thna.nl M: 06-13138148

 

Mr. Emiel de Joode

Emiel de Joode is advocaat arbeidsrecht en privacyrecht. Hij is verbonden als partner aan Ten Holter Noordam advocaten in Rotterdam en tevens voorzitter van de sectie arbeidsrecht. Tevens leidt Emiel de praktijkgroep privacyrecht binnen het kantoor. Emiel assisteert en adviseert ondernemingen en instellingen in allerlei kwesties waar privacy de werkvloer raakt. Denk daarbij aan cameratoezicht, de controle op drugs- en alcoholgebruik, het voorkomen van datalekken, etc. Emiel is als docent verbonden aan het Instituut voor Arbeidsrecht, geeft gastcolleges aan de Master Arbeidsrecht van de Erasmus Universiteit en de Hoge School Rotterdam en heeft in 2020 en 2021 de tweedelige online opleiding Privacy op de werkvloer voor   PO-online ontwikkeld.

Emiel is lid van de beroepsverenigingen VAAN, VRAA en de Vereniging voor Privacyrecht. Naast zijn professionele werkzaamheden is Emiel toezichthouder bij enkele Stichtingen in Rotterdam. 

W: www.tenholternoordam.nl  E: joode@thna.nl  M: 06-53234159

 

Mr. Alex Olsthoorn

Alex Olsthoorn maakt sinds augustus 2019 als advocaat deel uit van de sectie arbeidsrecht van Ten Holter Noordam advocaten. Hij heeft daarvóór twee masters afgerond: de hooggewaardeerde master arbeidsrecht en de master ondernemingsrecht. Alex adviseert werkgevers en werknemers over arbeidsrechtelijke kwesties in de breedste zin van het woord: arbeidsvoorwaarden, kwalificatie van overeenkomst en ontslag. Daarnaast schrijft en publiceert Alex regelmatig over arbeidsrechtelijke onderwerpen in de arbeidsrechtelijke vakbladen, commentaren en handboeken. Zo heeft hij recentelijk nog een artikel geschreven over de vraag naar de (in)directe vaccinatieplicht voor de werknemer. Ook heeft hij in een hooggewaardeerd arbeidsrechtelijk handboek een hoofdstuk geschreven over de rechtspositie van de oproepkracht en is hij medeauteur van het boekje Boom Basics Ontslagrecht. Alex haalt er daarnaast veel plezier uit om zijn kennis over arbeidsrechtelijke onderwerpen over te brengen.

Alex is lid van de beroepsverenigingen VRAA en VJAA.

W: www.tenholternoordam.nl  E: olsthoorn@thna.nl  M: 06-10072315

 

Drs. Willem Veenstra MMI

Willem Veenstra bouwde zijn ervaring op vanuit senior management en directieposities binnen organisaties van verschillende omvang, aard en cultuur. Sinds 2015 werkt hij als zelfstandig adviseur in de Zorg, het Publiek Domein en het Bedrijfsleven. Hij ondersteunt Directies en Management Teams in trajecten van strategievorming en bij organisatieontwikkeling.  Tevens is hij betrokken bij de ontwikkeling en uitvoering van programma’s t.b.v. o.a. de Rabo Ondernemers Academy, Erasmus Universiteit en Nyenrode en als coach een constructieve gesprekspartner voor professionals die werk willen maken van hun persoonlijke ontwikkeling en effectiviteit.

Gedurende zijn carrière behaalde hij een master in Management & Innovation. Verkreeg het op strategie en leiderschap gerichte Certificate in Global Management van de internationale business school INSEAD in Frankrijk en lardeerde zijn coachingsvaardigheden met inzichten vanuit de sport door het behalen van een Master in Coaching aan het Johan Cruyff Institute. 

W: www.novospectrum.com  E: info@novospectrum.com  M:06-11083800

Ten Holter Noordam advocaten

De zorg is in beweging. Nieuwe financieringsregels, bezuinigingen en de complexe regelgeving zorgen ervoor dat de branche veel veranderingen doormaakt. Om aan de kwaliteitseisen te kunnen voldoen en slagvaardig te kunnen optreden, is een grondige kennis van de branche en haar regelgeving vereist. Het zorgteam van Ten Holter Noordam advocaten is uw partner in de zorg.

De advocaten, ieder in zijn eigen specialisme, zijn op de hoogte van de wet- en regelgeving en ontwikkelingen binnen de zorg. Met hun jarenlange ervaring in de advisering van zorgorganisaties staan zij uw organisatie graag bij.

Mr. Sylvia Witkamp

Mr. Emiel de Joode

Mr. Alex Olsthoorn

Novospectrum

De snelheid waarmee veranderingen zich aandienen maakt het lastig om een werkomgeving te creëren die zowel op korte termijn renderend is als de vitaliteit heeft om ook op langere termijn succesvol te zijn. Het bereiken van financiële doelen zijn natuurlijk belangrijk, maar ook de ‘gezondheid’ van je bedrijf is essentieel. Het vermogen om sneller dan de concurrentie te kunnen vernieuwen en in te kunnen spelen op een veranderende omgeving.

De essentie van een duurzame business strategie is hoe je een sterke verbinding tussen de organisatie en haar omgeving kunt creëren. Het is daarbij belangrijk om een evenwicht te vinden tussen de exploitatie van de huidige activiteiten en tegelijkertijd verschillende nieuwe mogelijkheden te verkennen en te experimenteren. Dit vraagt om het vermogen om wendbaar te zijn en te leren terwijl je bezig bent.

Vanuit NOVOSPECTRUM wordt ondersteuning geboden aan Directies en Management Teams bij het hanteerbaar maken van complexiteit. Trajecten van strategievorming en organisatieontwikkeling. Tevens worden professionals gecoacht die werk willen maken van hun persoonlijke ontwikkeling en effectiviteit.

Uitgangspunt bij samenwerking is dat er snel toegevoegde waarde kan worden geleverd. Een transparante benadering waarbij maatwerk als standaard wordt gezien. Begeleiding die aangepast wordt aan de drukke agenda’s en perfect aansluit op persoonlijke en professionele behoeftes.

Drs. Willem Veenstra

Vragen/ Advies

Wij willen je graag goed informeren. Mocht je vragen hebben of advies willen, dan horen wij dit graag.

+31(0)341-453177
academy@deberekuyl.nl

 

Inclusief 3-gangen diner met wijnarrangement verzorgd door 'The Butler & Co'

Maak kennis met de Berekuyl academy, een kleinschalig, familiair opleidingsinstituut met expertise op het allerhoogste niveau, grote betrokkenheid en heerlijke maaltijden.

Chef de cuisine; Christian Schuleman

Een instituut waar wetenschap en top-opleidingen hand in hand gaan met een praktijkgerichte en persoonlijke aanpak. Een expertisecentrum waar jij op jóuw tempo kunt studeren. Dát is de kracht van de Berekuyl academy.

Bedankt voor je interesse! We houden je op de hoogte van de nieuwste ontwikkelingen. We zien je graag bij ons op de Academy!

Er was een probleem, probeer het nogmaals.

Met het versturen van dit formulier wordt er een link doorgestuurd naar de opgegeven email, het kan zijn dat deze email in uw spam folder belandt.