WO/Universitair

Verkort Master of Science traject revalidatiewetenschappen en kinesitherapie met voorbereidingstraject Revalidatie Fysiotherapie

Verkort Master of Science traject revalidatiewetenschappen en kinesitherapie met het voorbereidingstraject Revalidatie Fysiotherapie

De behandeling van complexe revalidatie patiënten bij diverse ziektebeelden vraagt om vakkennis. Om evidence based kennis, inzichten en vaardigheden op het allerhoogste niveau. In samenwerking met de Vrije Universiteit van Brussel (VUB) heeft de Berekuyl academy een voorbereidingstraject ‘Revalidatie Fysiotherapie’ ontwikkeld. Dit traject duurt 2 jaar en geeft toegang tot de verkorte Master of Science Revalidatiewetenschappen en Kinesitherapie van de Vrije Universiteit Brussel van 1 jaar. Het traject kan ook losstaand of modulair worden gevolgd (zie aanbod).

Het verkorte Master traject aan de VUB kent drie afstudeerrichtingen: inwendige aandoeningen, neurologie revalidatie en geriatrie revalidatie.

Het verkorte Mastertraject bied je toegang tot het deelregister Revalidatie Fysiotherapie, daarnaast krijg je toegang tot het deelregister Geriatrie Fysiotherapie door te kiezen voor de afstudeerrichting geriatrie revalidatie!

Zo kan het behalen van je Master of Science met afstudeerrichting geriatrie revalidatie een waardevolle en logische aanvulling zijn op het voortraject Revalidatie Fysiotherapie, zeker aangezien een groot gedeelte van de revalidatie patiënten ook te maken heeft met de specifieke gevolgen van het ouder worden.   

Universitair master geschoolde fysiotherapeuten zijn erg gewild. De combinatie van wetenschap en praktijk die je op doet met de unieke combinaties van o.a. leefstijl, psychologie, sport, trauma, anatomie, epigenetica etc., maakt je op het gebied van klinisch redeneren van ongekende waarde. Na afronding van het mastertraject beschik je over een internationaal erkend diploma en de titel doctorandus en ben je voorbereid op de toekomstige ontwikkelingen van ons zorglandschap.

Zie ook het KNGF beroepsprofiel van de revalidatie fysiotherapie 

Onze bevolking wordt steeds ouder en groeit gestaag door. Helaas stijgt daarmee ook het aantal patiënten met een indicatie voor specifieke revalidatie. Als revalidatiefysiotherapeut ben jij breed gespecialiseerd in toegepaste revalidatie, je past wetenschappelijke inzichten toe in de praktijk en kan als Care Manager Revalidatie Fysiotherapie alle lijnen uitzetten waar de patiënt noodt en behoefte aan heeft. Kortom je specialiseert je met dit uniek universitair master traject tot een verbijzonderd fysiotherapeut in de Revalidatie Fysiotherapie met een brede basis. Met de afstudeerrichting geriatrie revalidatie aan de VUB maak je tevens een mooie koppeling naar het gezond ouder worden en de diverse hiermee gerelateerde comorbiditeit.

Dit traject is bedoeld voor fysiotherapeuten die meer voor patiënten, die behandeld worden in zowel de eerste-lijn, 2e en 3e lijn willen betekenen, binnen het specifieke aandachtsgebied van revalidatie en deze complexe zorg naar een wetenschappelijk niveau willen tillen en tevens de samenhang met het gezond ouder worden op waarde weten in te schatten.

Waarom de Master of Science REVAKI met het voorbereidingstraject Revalidatie Fysiotherapie?

 • Evidence based kennis op universitair niveau. Dit is van belang om patiënten de juiste zorg te kunnen bieden. De Berekuyl academy heeft in nauwe samenwerking met de Vrije Universiteit Brussel dit mastertraject met internationaal curriculum ontwikkeld.
 • Zie de veranderingen binnen het zorglandschap. Op preventie, leefstijl, gezond ouder worden en de juiste zorg op de juiste plek, liefst dichtbij.
 • Word een betere therapeut. We focussen ons niet alleen op de praktische en theoretische vaardigheden die je als therapeut nodig hebt, maar ook op jouw persoonlijke ontwikkeling en vorming.
 • Studeer op jóuw tempo. Bij de Berekuyl academy staat de student écht centraal. Met onze modulair opgebouwde opleidingen kunnen wij voor iedereen een passend programma samenstellen, desgewenst verspreid over meerdere jaren.

Toelatingsvoorwaarden

Alleen met een bachelor in fysiotherapie kan je deelnemen aan het voorbereidingstraject.

Heb je al een MSc WO-opleiding gevolgd op het gebied van fysiotherapie? Dan kun je in aanmerking komen voor vrijstellingen voor de wetenschappelijke leerlijn van het voorbereidingstraject Revalidatie Fysiotherapie. Ook zijn er vrijstellingen mogelijk voor bijvoorbeeld ‘Pijn bij Kanker’ (Randstad Scholing West). Voor het behandelen van een vrijstellingsaanvraag wordt een bijdrage van €75,- gevraagd.

Leerstoel
De Berekuyl academy heeft samen met de onderzoeksgroep Pain in Motion een leerstoel ingericht aan de faculteit Lichamelijke Opvoeding en Kinesitherapie in Brussel, De Berekuyl – Revalidatie Fysiotherapie, welke de kwaliteit en het universitaire niveau van onze opleiding waarborgt.

Hoe ziet je opleiding eruit?

Wanneer je het traject Master of Science Revalidatiewetenschappen en Kinesitherapie met het voorbereidingstraject Revalidatie Fysiotherapie kiest, is dit in de basis een driejarig traject. In de eerste twee jaar rond je het voorbereidingstraject af. Het grootste deel van het onderwijs vindt centraal in het land plaats in Hierden (gemeente Harderwijk) en/of via online lesvolgzaamheid (hybride). Tijdens het voorbereidingstraject volg je verschillende vakken en schrijf je onder andere een Critical Appraised Topic (CAT), doe je een Systematisch Literatuur Onderzoek (SLO) en rond je je Masterproef deel I af.

Het dissectie anatomie onderwijs zal in het voorbereidingstraject, in samenwerking met de Universiteit van Amsterdam, worden georganiseerd en ook in Amsterdam op de locatie UMC plaatsvinden. Drs. Karl Jacobs, anatomist, zal je meenemen in de nieuwste anatomische functionele inzichten en bied hiermee de unieke kans op verdieping in de wetenschap en evidentie op het gebied van de fascia.

In het derde jaar volg je de verkorte master. Een deel van de lessen vindt dan plaats in Brussel en/of zijn online te volgen (hybride). Gezien de opleiding erg flexibel is, is er ook de mogelijkheid om vanaf je tweede jaar de lessen aan de VUB al in groepsverband te volgen. Tijdens de verkorte Master of Science REVAKI schrijf je je Masterproef deel II, welke een uitbreiding is op je Masterproef deel I die je in het tweede jaar van het voorbereidingstraject aan de Berekuyl academy voltooid hebt.

De driejarige masteropleiding kent drie leerlijnen:

Klinisch-theoretische vorming | Prof. Dr. Jo Nijs, Associate professor en physiotherapist/ manual therapist; VUBrussel.

 • Anatomie; functionele fascia dissectie onderwijs
 • Revalidatiegeneeskunde
 • Inspanningsfysiologie
 • Inspanningsimmunologie
 • Epi-genetica
 • Hart/long, CPET, better in better out & Fit4surgery
 • Botfysiologie
 • Pijnfysiologie
 • Psychologie; affectieve neurowetenschappen
 • ICF
 • Betrokken Rechtstreekse Communicatie & Persoonlijke Vorming

Wetenschappelijke vorming | Prof. Dr. Mira Meeus, Associate professor Rehabilitation Sciences and physiotherapy; UGent, UAntwerpen.

 • Methodologie
 • Statistiek
 • Odds-ratio’s
 • AI

Rolontwikkeling van de Masterfysiotherapeut Revalidatie Fysiotherapie|

Masterclasses

 • Traumatologie
 • Neuro plastische reconstructieve chirurgie
 • Wondgenezing
 • Pijneducatie
 • Re-integratie
 • Laaggradige inflammatie ziektebeelden (ME/CVS, COVID19, etc.)
 • Littekenweefsel (o.a. brandwonden)
 • Orthopedie
 • Leefstijl
 • Sport
 • Robotica
 • Farmacologie
 • Sensorische en motorische integratie

 

De studie bestaat uit interactieve hoor- en werkcolleges en online te volgen colleges. Daarnaast wordt er gewerkt in werkgroepen en intervisiegroepen. De totale studiebelasting van het voorbereidingstraject bedraagt 73 EC’s (European Credits), verdeeld over twee jaar. Dit betekent gemiddeld 15 studie-uren per week. De lesdagen vinden zoveel mogelijk op woensdag, donderdag, vrijdag en zaterdag plaats.

Wij bieden je de mogelijkheid de opleiding modulair te volgen en de vakken over meerdere jaren te spreiden. Wij kijken graag naar jouw specifieke (werk)situatie en houden daar optimaal rekening mee. Neem hiervoor contact op met onze opleidingscoördinator Thomáy-Claire Hoelen via academy@deberekuyl.nl

Het is ook mogelijk om een niet-wetenschappelijke voorbereidingstraject aan de Berekuyl te volgen. Je volgt dan het reguliere voorbereidingstraject behalve de vakken uit de wetenschappelijke leerlijn. Het niet-wetenschappelijke voorbereidingstraject duurt twee jaar.

Na afronden van het 2-jarig voorbereidingstraject krijg je een getuigschrift die toegang verleend tot het verkort 1-jarig Master of Science traject aan de VUB. Na afronding van dit laatste traject ontvang je een universitaire diploma en wordt de MSc-titel door de VUB verleend.
Het getuigschrift en het universitaire diploma gezamenlijk geeft een door de Berekuyl academy verstrekt getuigschrift tot erkent MSc revalidatiefysiotherapeut. Met dit getuigschrift kan je worden ingeschreven in het betreffende kwaliteitsdeelregister Revalidatie Fysiotherapie van het Kwaliteitshuis Fysiotherapie. De op het universitair diploma vermelde afstudeerrichting Geriatrie Revalidatie geeft toegang tot het kwaliteitsdeelregister geriatrie fysiotherapie van het Kwaliteitshuis Fysiotherapie.

De lessen vinden hoofdzakelijk plaats bij de Berekuyl academy in Hierden. Enkele lesdagen worden verzorgd aan de Vrije Universiteit Brussel. Dissectie onderwijs zal plaatsvinden op locatie AMC Amsterdam

De Master of Science Revalidatiewetenschappen en Kinesitherapie met voorbereidingstraject Revalidatie Fysiotherapie start 27 september 2024.

Het rooster van het eerste jaar van studiejaar 2024 volgt zo snel als mogelijk en is onder voorbehoud, het actuele rooster vind je als student in Grizzly.

Uiterste inschrijfdatum: nog te bepalen

De kosten voor de opleiding bedragen € 5.970,- per jaar, exclusief eenmalig € 595,- inschrijfgeld
(€ 18.505,- totaal, excl. ongeveer € 950,- VUB kosten). Betaling in termijnen is uiteraard mogelijk. Neem contact met ons op voor de mogelijkheden!

Wanneer je enkel het 2-jarig voorbereidingstraject aan de Berekuyl wilt volgen (niet-wetenschappelijk leerlijn), kost dit € 5.895,- per jaar, exclusief eenmalig € 595,- inschrijfgeld (€ 12.385,- totaal). 

De bedragen zijn inclusief examengelden, koffie, thee, lunch en capita selecta.

Exclusief overige kosten aanschaf literatuur:
– Health Science Literacy – From research to review – Auteurs Mira Meeus en Nick Gebreurs, Nederlands, Paperback, 9789464142877, druk: 1, september 2021
– Toegepaste statistiek, Koen Ponnet, Wim Hardyns ISBN 978-94-6401-697-0.

In onze opleidingen staat de student centraal. Als kleinschalig familiair instituut geloven wij in persoonlijke aandacht. Onze docenten bouwen een persoonlijke band op met de studenten en er zijn korte lijnen met de medewerkers van het behandelcentrum Therapeutisch Centrum de Berekuyl.

Het onderwijs wordt verzorgd door professoren, specialisten, artsen, MSc-fysiotherapeuten en wetenschappers uit eigen en aangrenzende vakgebieden. Onze bevlogen en enthousiaste docenten zijn deskundig, hebben ruime praktijkervaring, besteden graag persoonlijke aandacht aan hun studenten en hebben hart voor hun vak én voor kennisoverdracht. Hiermee waarborgen wij een academische en praktijk-gerelateerde visie op het vak.

Aan elke leerlijn is een professor als titularis verbonden, zoals te zien is onder het kopje ‘Programma’. De examencommissie en de Raad van Advies waarborgen de kwaliteit van de opleiding.

 • Prof. dr. Jo Nijs (titularis)
 • Prof. dr. Mira Meeús (titularis)
 • Prof. dr. Margot De Kooning
 • dr. Bart Bongers
 • dr. Kevin Kuppens
 • dr. Peter Viehoff
 • dr. Amarins Wijma
 • dr. Jeanette van Dongen
 • drs. Conny Robinson
 • drs. Arne Wyns
 • drs. Astrid Hoelen – van Egmond
 • drs. Harm Jaap Smits
 • drs. Karl Jacobs
 • drs. Sandra Stockentree
 • drs. Annemarie Beintema
 • drs. Wouter Hoelen
 • drs. Wesley Kohl
 • Simone van Roekel 
 • Ben Druif
 • Dirk Zoutenwelle

Na het afronden van het voorbereidingstraject vervolg je de opleiding met de verkorte Master of Science aan de Vrije Universiteit van Brussel. Het verkorte Master traject aan de VUB kent drie afstudeerrichtingen: inwendige aandoeningen, neurologische revalidatie en geriatrisch revalidatie.

Een deel van de lessen vindt dan plaats in Brussel en/of zijn online te volgen (hybride). Gezien de opleiding erg flexibel is, is er ook de mogelijkheid om vanaf je eerste jaar van het voorbereidingstraject al lessen aan de VUB in groepsverband te volgen. Tijdens je Master of Science REVAKI schrijf je je Masterproef deel II, welke een uitbreiding is op je Masterproef deel I die je in het tweede jaar van het voorbereidingstraject aan de Berekuyl academy voltooid hebt.

De VUB hanteert een inschrijfgeld € 253,60 per jaar (2022-2023) dat je daadwerkelijk vakken volgt aan de VUB en lesgeld van € 12,10 per studiepunt. Gemiddeld komt dit uit op € 950,-.

Vanaf het academie jaar 2023-2024 is het mogelijk de afstudeerrichting Geriatrie Fysiotherapie te volgen. Voor de Nederlandse Fysiotherapeuten geld een vrijstelling van 12 ECTS op het stageonderdeel bij afdoende aantoonbare ervaring met fysiotherapeutische vaardigheden binnen de doelgroep geriatrie (o.a.; leeftijdscategorie en behandelervaring met specifieke aandoeningen die horen bij het ouder worden en/of eerdere gelopen stages binnen geriatrische instellingen).

VUB ECTS afhankelijk van de keuze studierichting:
Inwendige: 38 ECTS

Neuro: 39 ECTS
Geriatrie: 42 ECTS (Indien 12 ECTS vrijstelling gegeven kan worden)

Waarom kiezen voor een universitaire master?

Deze universitaire master is als een van de weinige universitaire masters in deeltijd te volgen. Je wordt wetenschappelijk opgeleid, maar houdt de connectie met de praktijk. Door gelijktijdig te leren en te werken, kan je je opgedane kennis direct in de praktijk toepassen. Onze docenten zijn bevlogen mensen die  zowel een praktijk- als wetenschappelijke achtergronden hebben, wat ervoor zorgt dat het onderwijs niet slechts wetenschappelijk is, maar ook erg praktijkgericht. Er is veel ruimte voor persoonlijke aandacht door de relatief kleine groepen.

“Ik heb over mezelf geleerd dat ik tot heel veel dingen in staat ben die ik eigenlijk niet voor mogelijk had gehouden. Op de MAVO begonnen en nu bezig met een universitaire studie!”

 

Welke beroepen sluiten aan op de master?

Er zijn verschillende beroepen die je kan uitoefenen na het afronden van je universitaire master, zoals bijvoorbeeld:
 

 • Oncologisch fysiotherapeut (en oedeemfysiotherapeut)
 • Onderzoeker
 • PhD als vervolg
 • Docent MBO/HBO/WO

Welke vaardigheden leer je?

Tijdens de opleiding komen verschillen vaardigheden aan bod, waaronder:

 • Oncologisch fysiotherapeutisch handelen
 • Wetenschappelijk onderzoek uitvoeren
 • Communiceren vanuit een betrokken en betekenisvolle relatie
 • Samenwerken om te komen tot het beste resultaat
 • Persoonlijke ontwikkeling en vorming

Tips om studie, werk & privé te combineren 1/2

Het combineren van je werk, je privéleven en een studie kan nog wel eens als een struikelblok gezien worden om te starten met een studie naast je werk. Hieronder een aantal tips om deze combinatie succesvol te maken!

 • Zorg voor support van zowel je vrienden en familie als van je werk. Als je ze betrekt bij je keuze en mee laat denken, zullen ze de keuzes in je tijdsschema beter begrijpen!
 • Zorg voor een goede planning. Een goede planning is het halve werk. Schat in hoeveel tijd je per week kwijt bent aan je studie, aan je werk en zorg ook dat je genoeg tijd over houdt om te ontspannen.

Lees verder >>

Tips om studie, werk & privé te combineren 2/2

 • Zoek uit wat voor jou de beste tijden zijn om te studeren en wat voor jouw voorkeur heeft qua studeren. Ben je ‘s ochtends productiever of juist in de avond? En studeer je het beste door samenvattingen te schrijven of te typen, of lees je eigenlijk nog 1 keer door en weet je wat je moet?
 • Houd je werkgever op de hoogte. Vertel ze hoeveel je per week bezig bent, wanneer je het drukker hebt door deadlines, maar stel je collega’s ook zo nu en dan op de hoogte door je nieuw opgedane kennis te delen. Dit zorgt ook voor extra support van je werk!
 • Beloon jezelf en ontspan! Stel doelen, dat houd je gemotiveerd en tevreden.

Lijkt het je wat of twijfel je nog?

 

Universitair master geschoolde fysiotherapeuten zijn erg gewild. De combinatie van wetenschap en praktijk die je op doet, maakt je van ongekende waarde.

Neem contact met ons op via academy@deberekuyl.nl voor meer informatie of om een adviesgesprek aan te vragen!

Een impressie van de opleiding

Vragen/ Advies

Wij willen je graag goed informeren. Mocht je vragen hebben of advies willen, dan horen wij dit graag.

+31(0)341-453177
academy@deberekuyl.nl

 

Afgestudeerd Masterstudent aan het woord

“Ik heb voor de Master of Science aan de Berekuyl academy gekozen omdat de inhoud van de opleiding me erg aansprak. Daarnaast wilde ik mezelf uitdagen en hoe kun je dat beter doen dan door het volgen van een universitaire opleiding in deeltijd, wanneer het jou uitkomt? In 2018 ben ik afgestudeerd en sindsdien mag ik mij iedere dag nog verder ontwikkelen in de praktijk.

Afgestudeerd Masterstudent aan het woord

Wij hebben inmiddels een patiëntenbestand in de praktijk wat bijna geheel uit oncologische patiënten bestaat en ik vind het enorm leuk om mijn kennis en kunde met hun te delen. Daarnaast zoeken we samenwerkingen in de regio met andere disciplines die iets voor de (ex-) oncologische patiënten kunnen betekenen, met oncologen en met revalidatiecentra. Door mijn opleiding voel ik me ook zeker genoeg om deze stappen te zetten.

Afgestudeerd Masterstudent aan het woord

Verder organiseren we in het najaar voor de tweede keer een Zorgmarkt Oncologie waar zo’n 20 standhouders aanwezig zullen zijn. Ook organiseren we lezingen en thema-avonden in de praktijk met een oncologisch onderwerp waar veel animo voor is, niet alleen vanuit patiënten, maar ook vanuit andere zorgverleners die zich inzetten om vanuit hun vakgebied hun kennis en ervaring te delen met deze kwetsbare doelgroep. Hierbij moet je denken aan onderwerpen als ‘Chemobrein’, ‘Seksualiteit en intimiteit bij kanker’, ‘Gezin en kanker’ en zelf neem ik meestal het onderwerp ‘Pijn en vermoeidheid na kanker’ voor mijn rekening.

Afgestudeerd Masterstudent aan het woord

Als voortvloeisel uit mijn opleiding en mijn drive om kwalitatief hoogwaardige zorg te bieden en te bundelen, heb ik begin dit jaar het voorzitterschap van FyNeOn (Fysiotherapie Netwerk Oncologie) overgenomen.”

Vanessa Roest – Fysio-en Healthcenter De Beemd

Bedankt voor je interesse! We houden je op de hoogte van de nieuwste ontwikkelingen. We zien je graag bij ons op de Academy!

Er was een probleem, probeer het nogmaals.

Met het versturen van dit formulier wordt er een link doorgestuurd naar de opgegeven email, het kan zijn dat deze email in uw spam folder belandt.