Wilt u meer voor uw lymfoedeem en oncologie patiënt betekenen? En wilt u zich voorbereiden op de toekomst met een universitaire Master of Science titel? Dan heeft de Berekuyl academy voor u een zeer interresante opleiding samengesteld in nauwe samenwerking met de Vrije Universiteit van Brussel (VUB).

Na het afronden van onze Pre-master Lymfologie en Oncologie heeft u toegang tot een uniek verkort MSc traject aan de VUB. Dit traject aan de VUB leidt tot een NVAO erkende doctorandus titel. (NB: alleen afgestudeerde universitaire MSc studenten mogen drs. voor hun naam zetten!) Uiteraard kunt u er wel voor kiezen daarna nog verder te promoveren tot doctor! 

Leerstoel aan de Vrije Universiteit van Brussel

Om complexiteit van zorg en behandelen op een wetenschappelijk hoger niveau te bren­gen, is het noodzakelijk dat er ‘evidence based’ kennis aangereikt, geïnterpreteerd en toe­gepast wordt. Daarom is de Berekuyl academy een samenwerking aangegaan met universiteiten in België en heeft de Berekuyl academy de leerstoel “De Berekuyl – Exercise Immunology & Chronic Fatigue in Health & Disease.” opgericht aan de VUB. Deze is gericht op een opleiding met een internationaal curriculum op het gebied van Lymfologie & Oncologie. De VUB werkt hierin samen met promotoren van andere Vlaamse universiteiten (Leuven, Gent en Antwerpen).

Door onze samenwerking met de VUB zijn wij in staat een volwaardige, op wetenschappelijk onderwijs gestoelde Master of Science aan te bieden. Deze Master of Science in de Revalidatiewetenschappen en Kinesitherapie (REVAKI) en pre-master Lymfologie & Oncologie kunt u in 3 jaar behalen en verleent toegang tot het register oncologiefysiotherapie.

Leerlijnen

De driejarige masteropleiding wordt gekenmerkt door drie leerlijnen:

  • Klinisch-theoretische vorming –  dr. Jo Nijs, Associate professor en physiotherapist/ manual therapist
  • Wetenschappelijke vorming –  dr. Mira Meeus, Associate professor Rehabilitation Sciences and physiotherapy
  • Rolontwikkeling van de Masterfysiotherapeut Lymfologie & Oncologie – prof. dr. Nele Devoogdt, Physical Therapist and Researcher.

Na de studie

Met het diploma kunt u in veel domeinen van de fysiotherapie aan de slag; in het onderwijs en in de gezondheidszorg op diverse (multidisciplinaire) posities (particuliere praktijk, ziekenhuis). Ook voortzetting van een wetenschappelijke loopbaan behoort tot de mogelijkheden.

Vereisten

Geregistreerde oedeemfysiotherapeuten krijgen direct toegang tot de studie. Per week dient u gemiddeld 8 uur te werken met lymfologie en/of oncologie patiënten (conform de BIG/CRK registratie-eisen oedeemfysiotherapie). Algemeen fysiotherapeuten die niet geregistreerd oedeemtherapeut zijn kunnen deelnemen, mits zij een opleiding tot oedeemtherapeut hebben gevolgd, of tegelijkertijd met de master zullen volgen.

Studiebelasting en werkvormen

De totale studiebelasting bedraagt 90 EC’s (European Credits) verdeeld over 3 jaar, dit betekent gemiddeld 15 studie-uren per week. Gedurende de studie bieden wij interactieve hoor- en werkcolleges en online te volgen colleges aan. Daarnaast wordt er gewerkt in werkgroepen en intervisiegroepen.

Wij bieden de mogelijkheid de opleiding modulair te volgen. Ook kunt u het aantal vakken spreiden over meerdere jaren. Wij kijken graag naar uw specifieke (werk)situatie en houden daar optimaal rekening mee.

Locaties

De lessen vinden met name plaats bij de Berekuyl academy in Hierden. Enkele lesdagen zullen verzorgd worden aan de Vrije Universiteit Brussel. De opening van het academisch jaar is gepland  in Brussel. Dit is een speciaal voor de Berekuyl georganiseerd inschrijvingsmoment met gastcolleges en rondleiding op de campus van Brussel.

Waarborging kwaliteit

Het onderwijs wordt verzorgd door professoren, specialisten, artsen, MSc fysiotherapeuten en wetenschappers uit eigen en aanliggende vakgebieden met ruime praktijkervaring. Daarmee waarborgen wij een academische en praktijk gerelateerde visie op het vak. Aan elke leerlijn is een professor als titularis verbonden. Daarnaast waarborgen de examencommissie en de Raad van Advies de kwaliteit van de opleiding.

Inschrijven

Plaatsing geschiedt op volgorde van aanmelding. Bij inschrijving word je verzocht een kopie van je diploma, uittreksel CKR registratie en een CV mee te sturen. Als student bij de Berekuyl academy wordt u ook ingeschreven bij de VUB.

Vrijstelling

Wie reeds een MSc WO opleiding gevolgd heeft in het domein van de fysiotherapie, kan in aanmerking komen voor vrijstellingen voor de wetenschappelijke leerlijn van de Pre-master L&O. Ook zijn er vrijstellingen mogelijk o.a. voor ‘pijn bij kanker ‘(Randstad Scholing West) en ‘Medische Oncologie’ (AVANS+). De omvang en inhoud van de vrijstelling is afhankelijk van de mate waarin de inhoud, omvang en het niveau van de eerder gevolgde opleiding overeenstemt met deze opleiding.

Een vrijstellingsaanvraag brengt heel wat administratie met zich mee. Daarom wordt een bijdrage van € 75,-  gevraagd voor een vrijstellingsverzoek.

Kosten
Onze huidige tarieven vindt u hier . De kosten zijn inclusief examengelden, koffie, thee, lunch en capita selecta.

Kom langs voor meer informatie:

Jouw naam

Jouw e-mail

Schrijf alvast u op tijd in!

Extra informatie:

Reserveer je opleidingsplek!*

Start datum

Jouw naam

Jouw e-mail (verplicht)

* Een reservering geeft ons de mogelijkheid u tijdig te herinneren om in te schrijven. Een reservering geeft dus geen garantie voor een plek. Wilt u zeker zijn van een plek? Schrijf u dan in via het inschrijfformulier.