Wordt erkent oncologie-fysiotherapeut met universitaire MSc en doe de ‘Master of Science revalidatiewetenschappen en kinesitherapie met pre-master Lymfologie & Oncologie’

Reserveer je plekje en bezoek de informatieavond MSc Lymfologie & Oncologie op donderdagavond 14 juni (inloop vanaf 19:00 aanvang 19:30, locatie de Berekuyl academy, Molenweg 4, 3849RM te Hierden)

De NVAO erkende master op universitair niveau, Master of Science Lymfologie & Oncologie, is uniek in Nederland. Op termijn zullen alle masters op universitair niveau aangeboden moeten worden. Met de keuze voor de master bij de Berekuyl academy bent u voorbereid op de toekomst en beschikt u na afronding over een internationaal erkend diploma.
Bekijk nu de nieuwe Prospectus Master of Science.

Leerstoel
Om complexiteit van zorg en behandelen op een wetenschappelijk hoger niveau te bren­gen, is het noodzakelijk dat er ‘evidence based’ kennis aangereikt, geïnterpreteerd en toe­gepast wordt. Daarom is de Berekuyl academy een samenwerking aangegaan met universiteiten in België en heeft de Berekuyl academy een leerstoel aan de VUB (“De Berekuyl – Exercise Immunology & Chronic Fatigue in Health & Disease”), gericht op een opleiding met een internationaal curriculum op het gebied van Lymfologie & Oncologie.

Samenwerking met Vrije Universiteit van Brussel (VUB)
Door onze samenwerking met de VUB zijn wij in staat een volwaardige, op wetenschappelijk onderwijs (WO) gestoelde Master of Science aan te bieden. Deze MSc verleent toegang tot het register oncologiefysiotherapie (toegekend op 25 juni 2015).

De opleiding de berekuyl academy / VUB biedt u de mogelijkheid om binnen drie jaar een beroepsspecifieke MSc (WO) revalidatiewetenschappen en kinesitherapie (REVAKI) en pre-master Lymfologie & Oncologie te behalen. De VUB werkt hierin samen met promotoren van andere Vlaamse universiteiten (Leuven, Gent en Antwerpen).

Waarborging kwaliteit
Het onderwijs wordt verzorgd door professoren, specialisten, artsen, MSc fysiotherapeuten (WO) en wetenschappers uit eigen en aanliggende vakgebieden met ruime praktijkervaring. Daarmee waarborgen wij een academische en praktijk gerelateerde visie op het vak. Aan elke leerlijn is een professor als titularis verbonden.
Daarnaast waarborgen de examencommissie en de Raad van Advies de kwaliteit van de opleiding.

Leerlijnen
De driejarige masteropleiding wordt gekenmerkt door drie leerlijnen. Deze leerlijnen zijn:
Klinisch-theoretische vorming – prof. dr. Jo Nijs, Associate professor en physiotherapist/ manual therapist
Wetenschappelijke vorming – prof. dr. Mira Meeus, Associate Professor Rehabilitation Sciences and phsiotherapy
Rolontwikkeling van de Masterfysiotherapeut Lymfologie & Oncologie – prof. dr. Nele Devoogdt, Physical Therapist and Researcher.

Vereisten
Geregistreerde oedeemfysiotherapeuten (ongeacht vooropleiding) krijgen direct toegang tot de studie. Per week dient u gemiddeld 8 uur te werken met lymfologie en/of oncologie patiënten (conform de BIG/CRK registratie-eisen oedeemfysiotherapie).

Algemeen fysiotherapeuten die niet geregistreerd oedeemtherapeut zijn kunnen deelnemen, mits zij een opleiding tot oedeemtherapeut hebben gevolgd, of tegelijkertijd met de master zullen volgen.

Studiebelasting
De totale studiebelasting bedraagt 90 EC’s (European Credtis) verdeeld over 3 jaar, dit betekent gemiddeld 15 studie-uren per week.

Werkvormen
Gedurende de studie bieden wij interactieve hoor- en werkcolleges en online te volgen colleges aan. Daarnaast wordt er gewerkt in werkgroepen en intervisiegroepen.

Niveau
Erkend universitair diploma met titel Master of Science in de Revalidatiewetenschappen Kinesitherapie met Pre-master Lymfologie & Oncologie.

Na de studie
Met het diploma kunt u in veel domeinen van de fysiotherapie aan de slag; in het onderwijs en in de gezondheidszorg op diverse (multidisciplinaire) posities (particuliere praktijk, ziekenhuis). Ook voortzetting van een wetenschappelijke loopbaan behoort tot de mogelijkheden.

Opleidingskosten
De totale opleidingskosten bedragen € 15.510,=. Dit bedrag is inclusief examengelden en koffie, thee, lunch en syllabi, maar exclusief masterproeven I & II (per proef € 150,=) en éénmalige inschrijvingskosten de Berekuyl academy / VUB (€ 595,=). De opleidingskosten per jaar bedragen € 5.170,=. Gespreide betaling is mogelijk, vraag naar de voorwaarden.

 

NB: Omstreeks medio juli 2018 worden de opleidingskosten herzien. Schrijf u dus tijdig in!

Locaties
De lessen vinden met name plaats bij de Berekuyl academy in Hierden. Enkele lesdagen zullen verzorgd worden aan de Vrije Universiteit Brussel.

(Het rooster in Brussel kan mogelijk met behulp van online lessen, hand-outs en door een studentenafvaardiging te maken collegedictaten (i.o.m. je studiegenoten) en overige lesstof gevolgd worden, zodat alle benodigde materialen beschikbaar zijn om de tentamens te kunnen behalen.)

Inschrijven
Plaatsing geschiedt op volgorde van aanmelding. Bij inschrijving word je verzocht een kopie van je diploma, uittreksel CKR registratie en een CV mee te sturen. Als student bij de Berekuyl academy wordt u ook ingeschreven bij de VUB.

De opening van het academisch jaar is gepland op 21 september 2018 in Brussel. Dit is een speciaal voor de Berekuyl georganiseerd inschrijvingsmoment met gastcolleges en rondleiding op de campus van Brussel.

Uiterlijke inschrijfdatum voor het studiejaar 2018-2019: 20 september august 2018.

Het inschrijfformulier kunt u mailen naar: inschrijven@deberekuyl.nl
of verzenden naar:
de Berekuyl academy secretariaat
post adres: Reigershofweg 5, 3849 RT te HIERDEN

Spreiding
Het is niet verplicht om alle vakken binnen een jaar te volgen, spreiding over meerdere jaren is mogelijk! Tevens bieden wij de mogelijkheid de opleiding modulair te volgen.

Vrijstelling
Wie reeds een MSc WO opleiding gevolgd heeft in het domein van de fysiotherapie, kan in aanmerking komen voor vrijstellingen voor de wetenschappelijke leerlijn van de Pre-master L&O. Ook zijn er vrijstellingen mogelijk o.a. voor ‘pijn bij kanker ‘(Randstad Scholing West) en ‘Medische Oncologie’ (AVANS+). De omvang en inhoud van de vrijstelling is afhankelijk van de mate waarin de inhoud, omvang en het niveau van de eerder gevolgde opleiding overeenstemt met deze opleiding. Een vrijstellingsaanvraag brengt heel wat administratie met zich mee. Daarom wordt een bijdrage van € 75,-  gevraagd voor een vrijstellingsverzoek. Het formulier voor het vrijstellingsverzoek vindt u hieronder.

Inschrijfformulier MSc-leerjaar 1
Inschrijfformulier niet wetenschappelijk pre-master optie oedeem
Aanvraagformulier vrijstelling
Verzoekformulier examencommissie

 

Reserveer je plekje op een van onze informatieavonden!

Jouw naam

Jouw e-mail (verplicht)