Lymfologie Revalidatiewetenschappen

Lymfologie Revalidatiewetenschappen 

In samenwerking met de Vrije Universiteit Brussel heeft de Berekuyl academy een module samengesteld gebaseerd op kennis en verdieping in de lymfologie, de comorbiditeit bij lymfoedeem, inspanningsimmunologie en de principes uit de revalidatiewetenschappen.

Doel van deze opleiding is om oedeemfysiotherapeuten een gedegen verdieping in kennis en kunde aan te bieden op het gebied van de lymfologie revalidatiewetenschappen.

De opleiding Lymfologie Revalidatiewetenschappen is opgebouwd uit onderdelen uit de Pre-master Lymfologie & Oncologie. De opleiding richt zich specifiek op verdiepende elementen binnen de lymfologie, zoals inspanningsimmunologie en beperkingen van onderste en bovenste extremiteit, lymfofluoroscopie, lipoedeem, hoofd/hals oedeem en participatieproblematiek.

In deze module komen diverse behandelaspecten aan bod, zoals standaardisatie en evaluatie van effectiviteit van handelen, en wordt de kennis op het gebied van onder meer anatomie, inspan­ningsfysiologie en trainingsleer vergroot. Verder krijgt het klinisch redeneringsproces verdieping op MSc-niveau via een stappenmodel, geba­seerd op het formuleren van hypotheses en behandeldoelstellingen, die voortkomen uit weten­schappelijk-klinische expertise, patiënt-centraal-gestuurde zorg en patiënt empowerment.

Met het volgen van deze opleiding kun je vrijstellingen opbouwen voor de Pre-master Lymfologie & Oncologie

Accreditatie

  • 198 accreditatiepunten KNGF: aantekeningenregister oedeemfysiotherapie en kwaliteitsdeel.
  • 224 SB uren voor Keurmerk Fysiotherapie.

Voor wie?

Je bent geregistreerd oedeemfysiotherapeut en wilt je verder verdiepen in de oncologiefysiotherapie en lymfologie, maar (nog) niet deelnemen aan het wetenschappelijk traject.

Na het volgen van deze opleiding ben je in staat een individueel revalidatietraject samen te stellen en te implementeren. Daarbij ga je uit van een door de patiënt centraal gestuurde zorgvraag en patiënt empowerment. Ook ben je in staat te differentiëren in meervoudig complexe aandoeningen.

Toelatingseisen

Je bent een geregistreerd oedeemfysiotherapeut en kunt in de praktijk waar je werkzaam bent voor minimaal 0,4 fte opdrachten uitvoeren voor de opleiding. Bovendien maken innovatie en ontwikkelingen In de nabije toekomst deel uit van je werkzaamheden. 

Theoretische onderbouwing

  • Anatomie
  • Inspanningsfysiologie
  • Inspanningsimmunologie
  • Masterclasses

 Praktische vaardigheden

  • Lymfologische revalidatie
  • Klinisch redeneren en klinimetrie
  • Lymfofluoroscopie

Werkvormen

De cursus Lymfologie Revalidatiewetenschappen bestaat uit interactieve hoor- en werkcolleges, online te volgen colleges, werkgroepen en intervisiegroepen.

Start: oktober 2021

Dagen: De 66 contacturen zijn verdeeld over ongeveer 13 dagen. Het rooster wordt gefinaliseerd.
Lestijden: 9.00 – 17.00 uur of een dagdeel.
Locatie: de Berekuyl academy, Hierden.

Maximum aantal deelnemers: 20

Kijk hier voor een impressie van het rooster van studiejaar 2020-2021. Let op, dit rooster is onder voorbehoud, het actuele rooster vind je als student in Grizzly. 
Rooster start oktober 2020

Uiterste inschrijfdatum: 10 oktober 2021

De kosten voor de opleiding bedragen €2600,- exclusief eenmalig €595,- inschrijfgeld (€3195,- totaal). Betaling in termijnen is mogelijk, neem contact met ons op voor de mogelijkheden. 

De bedragen zijn inclusief examengelden, koffie, thee, lunch en capita selecta.

Uiterste inschrijfdatum: 2 oktober 2020.

Plaatsing geschiedt op volgorde van aanmelding via het inschrijfformulier en het overmaken van het factuurbedrag. Zodra wij alles ontvangen hebben, is je inschrijving definitief.

 

In onze opleidingen staat de student centraal. Als kleinschalig familiair instituut geloven wij in persoonlijke aandacht. Onze docenten bouwen een persoonlijke band op met de studenten, en er zijn korte lijnen met de medewerkers van het behandelcentrum.

Onze bevlogen en enthousiaste docenten zijn deskundig, hebben ruime praktijkervaring, besteden graag persoonlijke aandacht aan hun studenten en hebben hart voor hun vak én voor kennisoverdracht. Hiermee waarborgen wij een academische en praktijk-gerelateerde visie op het vak. 

Prof. dr. Jo Nijs
Prof. dr. Nele Devoogdt  
dr. Kevin Kuppens
drs. Annemarie Bijntema
drs. Faranak Simonse
drs. Karl Jacobs
Hannelies van der Pol
Willemijn Hugenholtz
Wouter Hoelen

Een impressie van de opleiding

Persoonlijk advies

Heb je nog vragen of heb je behoefte aan een adviesgesprek? Neem dan contact met ons op!

0341-453177
academy@deberekuyl.nl