Fascia / Connective Tissue level I

Fascia speelt een belangrijke rol in het lichaam. Reden voor steeds meer therapeuten om hun kennis en inzicht op dit gebied te vergroten. En deze kennis in de praktijk te brengen.

Deze cursus werd voorheen gegeven door de onlangs overleden Willie Fourie. Met zijn unieke kijk op de behandeling van klachten die (deels) te herleiden zijn naar het bindweefsel, heeft hij veel voor therapeuten en patiënten betekend. Gelukkig hebben wij drie docenten bereid gevonden om de leegte die Willie heeft achtergelaten, op te vullen.

In de driedaagse cursus Fascia / Connective Tissue level II staat de fascia van de onderste extremiteit en mid-line (genitalia, buik en hoofd/hals)-gerelateerde problematiek centraal. Eén cursusdag vindt plaats in de snijzaal van het Amsterdam UMC, locatie AMC.

Programma

Dag 1
9.00-12.30          Introductie en wetenschappelijke onderbouwing wondgenezing en het onderzoeksprotocol onderste extremiteit, An De Groef.
12.30-13.30        Lunch.
13.30-17.00       Introductie praktijkvaardigheden grading of touch specifieke onderzoekvaardigheden, hals/romp/ inguinale regio en onderste extremiteit, Wouter Hoelen.

Dag 2
9.00-17.00          Anatomy Inside: de wereld van fascia toegespitst op hoofd, hals en buikwand, inguinale regio en onderste extremiteit met dissectie, Karl Jacobs.

Deze dag vindt plaats in het Amsterdam UMC locatie AMC, inclusief lunch en koffie/thee.

Dag 3
9.00-10.30           Klinisch redeneren pathofysiologisch substraat fasciale restricties bij hoofd, hals en inguinale lymfklierdissecties, de relatie tussen lymfestelsel, fascia en vetweefsel fysiologie en de consequenties voor onder meer wondgenezing.
11.00-12.30        Praktijkvaardigheden hoofd/hals CA, inguinale lymfklierdissectie en littekenweefsel onderste extremiteit.
12.30-13.30        Lunch.
13.30-17.00        Vervolg praktijkvaardigheden hoofd/hals CA, inguinale lymfklierdissectie en littekenweefsel onderste extremiteit

Voor wie?

Deze cursus is bedoeld voor geregistreerde fysiotherapeuten en huidtherapeuten, bij voorkeur met een kwalificatie in oedeem en/of oncologiefysiotherapie.

Docenten 

Dr. An De Groef
Oedema-bestuurslid, manueel therapeut en docent An de Groef heeft in 2016 op de KU in Leuven haar doctoraatstudie in de fascia met glans verdedigd. Bij het valideren van het fascia-onderzoeksprotocol kreeg ze destijds hulp van Willie Fourie.

Momenteel is zij postdoctoraal onderzoeker en docent aan de KU Leuven en U Antwerpen. Haar onderzoekdomein is de evaluatie en behandeling van pijn en armmorbiditeit na borstkanker. Bovendien is ze lid van de onderzoeksgroep Pain in Motionwww.paininmotion.be.

Haar bijdrage aan de cursus is een wetenschappelijke beschouwing en het lichamelijke onderzoek voor fascia.

 Karl Jacobs
Karl is een gemotiveerd en getalenteerd anatoom met meer dan tien jaar ervaring als docent op HBO- en universitair niveau. Door zijn achtergrond als fysiotherapeut en anatoom heeft hij veel kennis op het gebied van functionele anatomie; in het bijzonder de anatomie van het houdings- en bewegingsapparaat.

Al jaren is Karl gefascineerd door fascia. Dit deelde hij vaak met Willie Fourie. Met hem deelde hij ook de passie om meer wetenschappelijke en gedegen onderbouwde kennis over het humane fasciale systeem over te dragen.

 Wouter Hoelen
Wouter is een van de drijvende krachten achter de Berekuyl academy, waar hij ook werkzaam is als docent oedeemfysiotherapie. Als fysiotherapeut, manueel therapeut, oedeemfysiotherapeut en docent zet hij zich volledig in voor de beste zorg op het gebied van oedeem en oncologie. Bovendien is hij lid van de onderzoeksgroep Pain in Motionwww.paininmotion.be.

De vriendschap tussen Willie Fourie en Wouter zorgde vaak voor chemie tijdens en na de cursussen. De combinatie van Wouters kennis en kunde van het lymfestelsel en Willies kennis en kunde op fasciagebied heeft geresulteerd in een aantal behandelprotocollen. Toch blijft er genoeg ruimte over voor het klinisch redeneren conform de Columbusmethodiek, de kern van Willies gedachtengoed.

Werkvormen

Hoorcolleges, werkcolleges en snijzaal practicum

Locatie en data

Data:                                                  21, 22 en 23 oktober 2019    /   23, 24, 25 januari 2020
Lesdagen:                                          9.00 – 17.00 uur.
Locatie dag 1 en dag 3:                     de Berekuyl academy, Hierden.
Locatie dag 2:                                    snijzaal Amsterdam UMC locatie AMC.

Maximaal aantal deelnemers:   16.

De investering bedraagt € 795,- inclusief lesmateriaal, koffie, thee en lunch.

Accreditatie

KNGF 24 accreditatie punten, Keurmerk 24 SBU

In order for a definite placement in a course the following is required:
– Completed application form
– Total payment
After receiving we will send a confirmation

/vc_column_text]