Deze opleiding is bedoeld voor diegenen die hun kennis in het domein van myofasciale release en Dry Needling willen vergroten. Vanuit de evidentie wordt een vertaalslag gemaakt van theorie naar praktijk. De diverse skills-lab onderdelen trainen de praktische vaardigheden van de Dry Needling technieken en de toepasbaarheid ervan in het gehele lichaam.

Studiedoelen
De student zal in staat zijn om de principes van Dry Needling en myofasciale release toe te kunnen passen in de dagelijkse praktijk rekening houdend met wetenschappelijke evidentie, indicaties en contra-indicaties, alsmede de persoonlijke en de patiënts veiligheid.

Voorbereiding
Deze opleiding is intensief en is in 2 modules opgesplitst van elk 3 opeenvolgende dagen. Deze opleiding wordt gegeven onder auspiciën van Optimal Dry Needling Solutions (ODNS) uit Zuid- Afrika. Een degelijke voorbereiding en verdieping in de anatomie door middel van vooraf toegezonden leerstof, is een vereiste.

Eindtermen en kwalificaties
Als onderdeel van de cursus zal in de tussenliggende fase van level 1 & 2 een online theoretische toets worden afgenomen in open boek stijl. De praktijkvaardigheden zullen worden getoetst met een praktijkvaardigheden examen gericht op veiligheidsaspecten, toepassen van klinisch redeneren en diverse DN technieken. Dit alles conform de internationale toetsingscriteria opgesteld door ODNS.

Voorbereidende leerstof in syllabus vorm

 • Anatomie
 • Wetenschappelijke evidentie van Dry Needling

Programma cursus
Deze opleiding geeft een wetenschappelijk onderbouwde verdieping in de volgende onderwerpen

 • Neurofysiologie & Neurowetenschappen
 • Gevaren en contra-indicaties
 • Superficial Needling & Deep Needling
 • Myofascial Trigger Point therapie
 • Reactie typen
 • Kuit theorie
 • ANS theorie
 • Belangrijkheid van het tensegrity model
 • Neurogene pijn
 • IMS theorie
 • Case Studies

Alle spieren die in aanmerking komen voor DN in de volgende lichaamsdelen worden behandeld

 • Hoofd en nek (o.a. kaakgewricht en cervicale wervelkolom)
 • Bovenste extremiteit (volledige arm en hand)
 • Thorax ( o.a. schoudergordel musculatuur en buikwandmusculatuur)
 • Onderste extremiteit (volledig been en voet)
 • Wervelkolom

Toelatingscriteria
Om deel te nemen aan deze opleiding moet men in het BIG geregistreerd staan als Fysiotherapeut, Arts, Chiropractor, Osteopaat of Acupuncturist.

Accreditatie punten

 • KNGF: 91, voor de registers algemeen fysiotherapie
 • Keurmerk: 91SBU

Na het afronden van de cursus zult u worden opgenomen in het Internationaal register van Dry Needling, die wordt beheerd door ODNS

Duur van de cursus, data en tijden
In totaal 6 contactdagen. Alle dagen van 09:00 tot 17:00 uur

Cursus data 2019:
12, 13, 14 november (level 1) & 6, 7, 8 december (level 2)

Niveau en taal
Post-HBO opleiding. De cursus wordt in het Engels gegeven

Uiterste inschrijfdatum: tot één maand voor aanvang cursus
Inschrijving en plaatsing geschiedt op volgorde van aanmelding via het inschrijfformulier, het aanleveren van een kopie van uw diploma en het overmaken van de factuurbetaling.

Zodra wij alles binnen hebben wordt uw inschrijving definitief en bevestigd.

Minimaal aantal deelnemers: 10
Maximaal aantal deelnemers: 16

Kosten
De cursuskosten zijn inclusief lesmaterialen, koffie, thee, fris en lunch