ALT is gebaseerd op het Casley-Smith bewegingsprogramma voor lymfoedeem. Deze cursus, die opleidt tot geregistreerd aqua lymfatische therapeut, is geschikt voor mensen die zich willen specialiseren in de evidentie en hoe ze de diverse onderdelen uit de decongestieve lymfatische therapie in het water kunnen toepassen. In de cursus ALT leert men de principes voor individuele- en groepsinstructies, beoordeling van de impact van behandeling en het aanpassen van programma’s op een individu. Er is binnen deze cursus o.a. veel aandacht voor trainingsleer in het water, zelfmanagement, klinimetrie en specifieke oefentherapie.

Studiedoelen
De student zal in staat zijn om de principes van de aqua lymfatische therapie toe te kunnen passen bij lymfoedeempatiënten in groepsverband, gebruikmakend van klinimetrie om de impact van de behandeling in water te meten, zodat een individueel maatwerk programma kan worden samengesteld voor de patiënt.

Cursus voorbereidingen
 studenten hebben voorafgaand de opleiding een voorbereidende theoretische module die wordt getoetst door middel van een online pre-test.

Voorbereidende leerstof in syllabus vorm

 • Anatomie
 • Behandeling van lymfoedeem
 • De onderhoudsfase
 • Oefentherapie en lymfoedeem
 • De natuurkundige krachten van water, de fysiologische effecten van water en het oefenen in water
 • Gezondheid gerelateerde kwaliteit van leven en lymfoedeem
 • Hydrotherapie bij orthopedische aandoeningen
 • Klinimetrische aspecten bij lymfoedeemmanagement

Er zal voorafgaand aan de cursus een link worden verstrekt naar lessen beschikbaar gesteld via YouTube. Deze link zal minimaal 1 maand voor aanvang van de cursus worden verstrekt waarna 14 dagen voorafgaand aan de cursus een online toets kan worden gevolgd. Deze is pas behaald bij een score vanaf 70 punten. Geen van de deelnemers heeft toegang tot de cursus zonder het vooraf inzenden van het examen.

Cursus Programma

 • Dag 1
  Introductie, herhaling theorie voorbereidingsstof, principes van Aqua Lymfatische Therapie. ALT voor arm lymfoedeem.
  Zwembad praktijksessie – arm lymfoedeem.
 • Dag 2
  Klinimetrie workshop, klinische evidentie voor Aqua Lymfatische Therapie, ALT voor been lymfoedeem
  Zwembad praktijksessie – been lymfoedeem en arm lymfoedeem routine.
 • Dag 3
  Klinisch redeneren in Aqua Lymfatische Therapie inclusief het introduceren en werken met Excel meetprogramma special ontworpen voor effectevaluatie van aqua lymfatische therapie (directe en lange termijn effecten). Implementeren van het ALT concept binnen de reguliere conservatieve behandeling voor Lymfoedeem en het opzetten van groepen.
  Zwembad praktijksessie – arm en been Lymfoedeem routine.
 • Dag 4
  Theorie examen over de principes van Aqua Lymfatische Therapie, cursus materiaal en case studies.
  Zwembad Praktijk sessie: Arm en been Lymfoedeem routine, oefentherapie voor gevorderden, Praktijk examen en het ontwerpen van je eigen ALT oefeningen reeks gebaseerd op de aqua Lymfatische therapie principes.

Er kunnen wijzigingen zijn in het cursus programma.

Toelatingscriteria
BIG geregistreerd oedeemfysiotherapeut, huidtherapeut

Data en tijden
U kunt het inschrijfformulier alvast opsturen, wij nemen dan contact met u op zodra er meer bekend is over de nieuwe data.

Accreditatie punten:

 • KNGF: aangevraagd voor de registers oedeemfysiotherapie en oncologiefysiotherapie (voorheen 50 punten)
 • Keurmerk: 50 studiebelastingsuren

Na het afronden van de cursus zult u worden opgenomen in het landelijk register voor aqua lymfatische therapeuten (ALT).

Niveau en taal
De cursus is een post-HBO opleiding. De cursus wordt in het Engels gegeven

Inschrijving
Inschrijving en plaatsing geschiedt op volgorde van aanmelding via het inschrijfformulier, het aanleveren van een kopie van uw diploma en het overmaken van de factuurbetaling. Zodra wij alles binnen hebben wordt uw inschrijving definitief en bevestigd.

Minimaal aantal deelnemers: 8
Maximaal aantal deelnemers: 14

Kosten
De cursuskosten zijn inclusief toegang tot een online toets, lesmaterialen, koffie, thee, fris en lunch.

Schrijf je nu in!

Extra informatie:

Reserveer je opleidingsplek!

Start datum

Jouw naam

Jouw e-mail (verplicht)

* Een reservering geeft ons de mogelijkheid u tijdig te herinneren om in te schrijven. Een reservering geeft dus geen garantie voor een plek. Wilt u zeker zijn van een plek? Schrijf u dan in via het inschrijfformulier.